Dovolená pro brigádníky a další nové povinnosti zaměstnavatelů

dovolená

Podle novely zákoníku práce bude nutné poskytovat dovolenou také těm pracovníkům, kteří vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Představuje to zátěž pro zaměstnavatele, kteří s touto novinkou nesouhlasili, nakonec se s ní však smířili. Jaké další nové povinnosti vůči brigádníkům budou zaměstnavatelé mít?

Nové povinnosti firem a dalších zaměstnavatelů

Firmy a další zaměstnavatelé budou mít dle plánované novely zákoníku práce nové povinnosti ve vztahu k takzvaným „dohodářům“, tedy pracovníkům na základě jedné z dohod. Budou muset zaměstnanci rozvrhovat pracovní dobu nejméně tři dny předem, ledaže se se zaměstnancem nedohodnou jinak. Dále budou muset zaměstnanci z dohody uznávat překážky v práci. I brigádníci tak budou moct navštěvovat lékaře či k němu doprovodit své dítě a zároveň to bude považované za překážku v práci. I nadále však půjde o překážku neplacenou. Zaměstnanci z dohody budou zaměstnavatelé také muset hradit minimální režimové příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí. Nakonec již všemi omílaná dovolená. I zaměstnanci z dohody na ni vznikne právo.

Nová práva brigádníků

Povinnostem odpovídají nová práva brigádníků. Po 12 měsících práce na dohodu o provedení práce může brigádník, pakliže odpracuje více jak 180 hodin, žádat o přechod na zaměstnanecký poměr založený pracovní smlouvou. Následně mu musí zaměstnavatel do jednoho měsíce poslat písemnou odpověď. Dále bude mít zaměstnanec nárok na dovolenou, pakliže si ji nevybere, zaměstnavatel mu ji proplatí při konci dohody. Pokud dohodář dostane výpověď, bude muset být nově odůvodněná.

Kdy vznikne nárok brigádníka na dovolenou

Brigádníkovi vznikne nárok na dovolenou, když dohoda trvá nepřetržitě déle než 28 po sobě jdoucích dní. Pracovník dále musí odpracovat alespoň 4násobek své fiktivně stanovené týdenní pracovní doby (ta je určena jako 20 hodin týdně bez ohledu na to, kolik zaměstnanec reálně odpracuje, musí tedy odpracovat alespoň 80 hodin). Podmínky jsou kumulativní, musí být naplněny obě. Dovolená se pak vypočítá jako počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby vydělené 52, to vše vynásobené týdenní pracovní dobou a výměrou dovolené.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/dovolene-pro-brigadniky-jsou-nesmysl-hodnoti-firmy-ale-nakonec-kyvly/?utm_medium=kolotoc-header&utm_source=mesec-cz&utm_campaign=dovolene-pro-brigadniky-jsou-nesmysl-hodnoti-firmy-ale-nakonec-kyvly, https://www.jobdnes.cz/novinky-z-trhu/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-jake-nejzasadnejsi-novinky-prinese/642ec39f8f132f029e035f72

Náhledové foto – Pixabay