Novela zákoníku práce – změny u doručování písemností

Právo pro podnikatele

Zákoník práce, tedy hlavní právní předpis regulující pracovněprávní poměry, se novelizuje. Účinné budou tyto změny od 30. 7. 2020. Změny se týkají hlavně pravidel pro doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jaké budou konkrétně?

Předání výpovědi a jiných písemností

Nové znění § 334 odst. 2 tohoto zákoníku upravuje předávání písemností ze strany zaměstnavatele. Primárně takové písemnosti zaměstnavatel předá zaměstnanci na pracovišti do vlastních rukou. Pokud to však není možné, může písemnost být doručena:

  • kdekoli bude zaměstnanec zastižen,
  • prostřednictvím pošty,
  • prostřednictvím sítě či jiné služby elektronické komunikace či
  • datovou schránkou.

Co tedy novela mění? Je zcela vypuštěn pokus doručit písemnost v bytě zaměstnance. Dále se ještě více zdůrazňuje, že primárně má přejít k doručení na pracovišti.

Doručování datovou schránkou

  • 335a nově upravuje doručení písemnosti zaměstnavatelem zaměstnanci datovou schránkou. To je dle zmíněné paragrafu možné pouze tehdy, vysloví-li zaměstnanec výslovný souhlas s takovým doručováním. Pokud tak učiní, je mu písemnost takto předání a zaměstnanec se do 10 dní od doručení nepřihlásí do systému schránky, má se za to, že písemnost je doručena posledním dnem desetidenní lhůty. Stejně tak může zaměstnanec doručovat písemnosti zaměstnavateli do datové schránky, souhlasí-li s tím (§ 337 odst. 7).

Doručování poštou

I tento způsob zaznamená změnu. Jde totiž o to, že adresa, na kterou musí zaměstnavatel poslat písemnost, již není taková, která je zaměstnavateli jako poslední známá. Zaměstnavatel musí doručovat písemnost poštou na adresu, kterou mu k tomu zaměstnanec sdělí. Zaměstnanec si tak může zvolit, kam chce, aby mu pošta chodila. Tímto se mění § 336 odst. 1. Zaměstnanec se však stane částečně odpovědný za to, že zaměstnavatel má vždy aktuální adresu. Je totiž povinný vždy nahlašovat aktuální místo pro doručování.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.