Rozvod

Nesporný rozvod – jak to mít co nejdříve za sebou

Dnes se budeme bavit o bohužel smutnější etapě, která může v životě nastat. Touto situací je rozvod. Pokud jsou oba partneři ve shodě, že se chtějí rozvést, může jít o vlastně vcelku rychlý proces. My si dnes řekneme, jak postupovat, aby vše proběhlo co nejvíce hladce a hlavně rychle. Tak pojďme na to!

Minimálně půl roku spolu manželé nežijí

Občanský zákoník upravuje, že proto, aby bylo možné manželství ukončit takzvaným nesporným rozvodem, musí být naplněny následující podmínky. Zaprvé jde o alespoň půl roku odloučení mezi manžely. Přitom v době, kdy se zahájí řízení o rozvodu, musí od počátku manželství uběhnout alespoň jeden rok. Déle jak 6 měsíců pak spolu nesmí manželé žít. Neznamená to však nutně, že spolu nesmí bydlet. “Nežijí spolu” znamená dle § 758 občanského zákoníku, že se manželé k sobě, zjednodušeně řečeno, nechovají jako manželé. Nesdílejí spolu běžné věci, intimitu a manželé ani takové vzájemné fungování nechtějí obnovit. Jde o natolik subjektivní podmínku, že se často u soudu prokazuje pouze prohlášením manželů.

Uzavření dohody o péči o nezletilé děti

Dále mezi manželi musí být uzavřena dohoda o tom, jak bude probíhat péče o děti v budoucnu, po rozvodu manželství. V dohodě musí být minimálně obsaženo, zda-li půjde o střídavou péči či společnou a za jakých podmínek se bude druhý rodič s dětmi setkávat. Tuto dohodu musí schválit soud. Můžete se domluvit na výživném, stejně tak se však můžete domluvit na tom, že se výživné hradit nebude. I u nesporného rozvodu tak budete mít minimálně dvě soudní řízení (o dohodě a o rozvodu). Je-li však vše jednoduché a domluvíte-li se, i tak může být tento rozvod velmi rychlý.

Dohoda o majetku a bydlení

Poslední podmínkou, kterou musíte splnit, aby váš rozvod mohl být veden v jednodušším a rychlejším řízení v rámci nesporného rozvodu je dohoda o majetku, bydlení a výživném. Půjde tedy zejména o dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Dále se může v dohodě objevit ustanovení o tom, kdo zůstane bydlet v nájemním či vlastním bytě a podobně. Tato celá dohoda musí být písemná s ověřenými podpisy.

Jak tedy na rozvod

Pokud jsou splněny všechny tři podmínky, tedy pokud máte ruce dané dohody o majetku a rozhodnutí soudu, kterým se schvaluje dohoda o péči o děti, pak můžete zahájit řízení o rozvodu. Jsou-li všechny výše uvedené podmínky splněny, pak by řízení nemělo probíhat dlouho.

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *