Nenechte si vše líbit – toto pronajímatel vyžadovat nemůže

Smlouva

Pokud bydlíte v nájmu, určitě jste se někdy setkali s tím, že pronajímatel vám dával různá omezení či zákazy. Nejčastěji si takové instrukce vyhrazuje již ve smlouvě. Zákonná úprava nájmu však zvýhodňuje slabší stranu, ujednáte-li si tedy ve smlouvě něco, co krátí vaše práva a je vyloučeno občanským zákoník, je takové ujednání neúčinné. Co tedy pronajímatel může a co nikoli?

Nesmí se k vám nikdo přistěhovat

Často například pronajímatel do smlouvy zapracuje také klauzuli, dle které si nesmíte do bytu nikoho přivést k bydlení. Může nájemní smlouva něco takového obsahovat? Zákon zdá dvě situace. V první situaci můžete jako nájemce dát do nájmu část bytu, ve kterém bydlíte. Jde o takzvaný podnájem. Druhá situace je pak ta, když k sobě do domácnosti „přiberete“ další osobu, která s vámi bude bydlet. V obou případech se zvyšuje počet obyvatel pronajatého bytu. Základní pravidlo je, že pokud budete v bytě i po takové změně bydlet stále vy (a někdo další) a jde pro vás o osobu blízkou, pak se nevyžaduje souhlas pronajímatele. Odlišná ujednání ve smlouvě tak jsou neúčinná. Pronajímatel vám tak nemůže například zakázat, abyste si do domu nastěhovali svého druha či družku.

Roční vyúčtování služeb nepřijde včas

Pronajímatel má povinnost vůči nájemci předložit mu jednou za rok řádné vyúčtování služeb. Učinit tak musí do čtyř měsíců od doby, kdy skončilo zúčtovací období. Pokud není ve smlouvě o nájmu uvedeno jinak, pak platí, že zúčtovací období je shodné s kalendářním rokem. Pokud však nájemce do této dob řádné vyúčtování nedostane, pak má právo požadovat po pronajímateli pokutu, která představuje (není-li ujednání ve smlouvě vyšší) 50 Kč za každý den, kdy je pronajímatel s řádným vyúčtováním v prodlení.

Po konci nájmu vám pronajímatel nevrátil kauci

Kauce složená při nájemní smlouvě pronajímateli má za účel zajištění pohledávek pronajímatele vůči nájemci. Nelze tedy například nevrátit kauci s argumentem, že si kauci pronajímatel ponechá kvůli dluhu, který nemá nic společného s nájmem. Nevrátí-li tedy pronajímatel kauci k posledními dni nájmu či pokud mu alespoň nedoručí řádné vyúčtování, které ospravedlňuje zhojení nedoplatku kaucí, pak je pronajímatel v prodlení. V takovém případě máte jako nájemci nárok na vydání kauce, poté na úrok z prodlení (není-li pro kauci smluvně sjednán pak zákonný) a denní pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení.

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.