Smlouva

Nenechte si vše líbit – toto pronajímatel vyžadovat nemůže

Pokud bydlíte v nájmu, určitě jste se někdy setkali s tím, že pronajímatel vám dával různá omezení či zákazy. Nejčastěji si takové instrukce vyhrazuje již ve smlouvě. Zákonná úprava nájmu však zvýhodňuje slabší stranu, ujednáte-li si tedy ve smlouvě něco, co krátí vaše práva a je vyloučeno občanským zákoník, je takové ujednání neúčinné. Co tedy pronajímatel může a co nikoli?

Nesmí se k vám nikdo přistěhovat

Často například pronajímatel do smlouvy zapracuje také klauzuli, dle které si nesmíte do bytu nikoho přivést k bydlení. Může nájemní smlouva něco takového obsahovat? Zákon zdá dvě situace. V první situaci můžete jako nájemce dát do nájmu část bytu, ve kterém bydlíte. Jde o takzvaný podnájem. Druhá situace je pak ta, když k sobě do domácnosti „přiberete“ další osobu, která s vámi bude bydlet. V obou případech se zvyšuje počet obyvatel pronajatého bytu. Základní pravidlo je, že pokud budete v bytě i po takové změně bydlet stále vy (a někdo další) a jde pro vás o osobu blízkou, pak se nevyžaduje souhlas pronajímatele. Odlišná ujednání ve smlouvě tak jsou neúčinná. Pronajímatel vám tak nemůže například zakázat, abyste si do domu nastěhovali svého druha či družku.

Roční vyúčtování služeb nepřijde včas

Pronajímatel má povinnost vůči nájemci předložit mu jednou za rok řádné vyúčtování služeb. Učinit tak musí do čtyř měsíců od doby, kdy skončilo zúčtovací období. Pokud není ve smlouvě o nájmu uvedeno jinak, pak platí, že zúčtovací období je shodné s kalendářním rokem. Pokud však nájemce do této dob řádné vyúčtování nedostane, pak má právo požadovat po pronajímateli pokutu, která představuje (není-li ujednání ve smlouvě vyšší) 50 Kč za každý den, kdy je pronajímatel s řádným vyúčtováním v prodlení.

Po konci nájmu vám pronajímatel nevrátil kauci

Kauce složená při nájemní smlouvě pronajímateli má za účel zajištění pohledávek pronajímatele vůči nájemci. Nelze tedy například nevrátit kauci s argumentem, že si kauci pronajímatel ponechá kvůli dluhu, který nemá nic společného s nájmem. Nevrátí-li tedy pronajímatel kauci k posledními dni nájmu či pokud mu alespoň nedoručí řádné vyúčtování, které ospravedlňuje zhojení nedoplatku kaucí, pak je pronajímatel v prodlení. V takovém případě máte jako nájemci nárok na vydání kauce, poté na úrok z prodlení (není-li pro kauci smluvně sjednán pak zákonný) a denní pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení.

Náhledové foto – Pixabay

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

2 komentáře

  1. Zdeněk Odpovědět

    Pronajímatel by měl mít právo na jakoukoliv podmínku. Když bude chtít, aby se v jeho bytě místo chození skákalo po jedné noze, bude to sice úplně hloupé, ale je to jeho věc. Všichni ostatní mají možnost takovou věc odmítnout a pronajmout si něco jiného někde jinde.
    Proč máme pocit, že bysme měli rozhodovat o tom, co si člověk může dělat se svým majetkem? Poskytovaná služba by měla být oboustranně dobrovolná. Zájemce se může vybrat, zda jí využije a poskytovatel si může vybrat, komu jí poskytne.

    1. ng Odpovědět

      “ Všichni ostatní mají možnost takovou věc odmítnout a pronajmout si něco jiného někde jinde.“ – To bohužel právě nemají, a někteří pořebují bydlaní v určitém místě. Pokud vlastníte to, co je nedostatkové, můžete ostatní vydírat. Na tom je kapitalismus založen. Nelíbí se vám zaměstnání? Jděte jinam. Nelíbí se vám podnájem? Jděte jinam. Jenže ono v mnoha případech buď není kam, nebo je to všude stejné. A to, že je to jeho věc je dáno jen tím, že uctíváme soukromý majetek – to „je to jeho věc“ vede k neustálemu růstu rozdílů v příjemch a šikanování mnoha lidí. Žádný člověk není ostrov a každá ekonomická činnost ovlivňuje ostatní. Není to jen jeho věc, je to věc každého, komu trochu záleží na tom, jak systém fugnuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *