Nelegální prodej cigaret stále roste navzdory poklesu spotřeby

Vykouřené cigarety

V Evropské unii se podle nové studie společnosti KPMG stále zvyšuje nelegální prodej cigaret i přes výrazný pokles spotřeby. Nelegální trh s cigaretami má negativní dopad nejen na daňové výnosy států, ale i na snahu o ochranu veřejného zdraví. Studie odhalila i nejvyšší zaznamenanou úroveň spotřeby padělků. Jak je na tom Česká republika?

Růst nelegálního prodeje cigaret v Evropské unii

Podle nedávné studie roste nelegální prodej cigaret v Evropské unii navzdory celkovému poklesu spotřeby. V roce 2022 bylo v EU spotřebováno 35,8 miliardy nelegálních cigaret, což představuje nárůst o 0,7 % oproti předchozímu roku. Tento nelegální trh způsobil ztrátu daňových výnosů ve výši 11,3 miliardy eur, což je nárůst o 8,5 % oproti roku 2021.

Francie a nelegální trh s cigaretami

Ve Francii je nelegální trh s cigaretami zvláště významný. Země představuje 47 % celkové spotřeby nelegálních cigaret v EU s odhadovaným počtem 8 miliard kusů. Zde je to zřejmě způsobeno extrémním zdaněním tabákových výrobků. Tento fakt způsobuje to, že lidé vyhledávají levnější nelegální alternativy.

Nelegální prodej cigaret v České republice

I v České republice dochází k růstu nelegálního prodeje cigaret. V roce 2022 bylo spotřebováno 490 milionů kusů nelegálních cigaret, což představuje nárůst o 2 % oproti roku 2021. Tyto cigarety tvoří 3,7 % celkové spotřeby a státní rozpočet tak utrpěl ztrátu zhruba 2,3 miliardy Kč na spotřební dani a DPH.

Negativní dopady nelegálního prodeje cigaret

Nelegální prodej cigaret má vážné negativní dopady nejen na daňové výnosy států, ale také na snahu o regulaci tabákového průmyslu a ochranu veřejného zdraví. Nelegální cigarety nejsou podřízeny přísným kontrolám kvality a mohou obsahovat nebezpečné látky, což představuje riziko pro spotřebitele.

Veřejná snaha o řešení nelegálního trhu s cigaretami

Země Evropské unie se snaží řešit nelegální trh s cigaretami prostřednictvím různých opatření. Patří sem posilování kontroly hranic, zvyšování osvěty a edukace veřejnosti, a spolupráce s policií a celními úřady. Důležité je také snížit atraktivitu nelegálních cigaret z hlediska ceny prostřednictvím efektivního zdanění legálních výrobků. S tím souvisí i nedávné zdanění e-cigaret.

Zdroje info: Autor, https://kpmg.com/cz/cs/home.html, Philip Morris ČR a.s.

Náhledové foto: Pixabay