Jak ovlivňuje inflace spořivé osoby a dlužníky

Úspora byla vždy snazší volbou pro větší procento lidí ve srovnání s půjčkami. Avšak půjčování si i spoření mohou být prospěšné. Ne vždy můžeme říci, že úspora je lepší než půjčka. Základní rozdíl mezi lidmi, kteří si spoří a těmi, kteří si bez většího rozmyslu půjčují je ten, že buď má anebo nemá peněžní prostředky. Avšak rozdíl může být také v tom, že ten, kdo si peníze spoří, touží po jejich budoucím použití, jen třeba ještě neví přesně, za co peníze utratí. Na druhou stranu ten, kdo si peníze půjčí, většinou ví, za co je utratí.

Šetřílek

Šetřílek je osoba, která drží peníze nebo dokonce majetek na bezpečném místě (dle jeho uvážení) k použití pro budoucí využití. Šetřílek může být kdokoli – klidně i osoba nezaměstnaná nebo dítě ulice. Společné pro všechny šetřílky je to, že všichni mají vizi a plán pro cokoliv, co ušetří. Může se jednat o investici, auto, dům, zdvihání životní úrovně a mnoho dalších.

Dlužník

Dlužník získá od určité osoby (právnické nebo fyzické) peníze nebo majetek tím, že požádá o půjčku na jeden účel. Na konci musí dlužník vrátit to, co si půjčil a ve většině případech i se zájmem věřitele (tedy s úrokem navíc). Věřitel je ten, kdo vydává peníze nebo majetek, aby pomohl dlužníkovi. Navracení půjčeného může být v některých případech problém.

Dopad inflace na spořitele a dlužníky

Inflace je nárůst obecné úrovně cen nebo životních nákladů lidí v určitém regionu v souladu s požadavky vlády a producentů. To má dopad na živobytí jak šetřílků, tak dlužníků. Ve skutečnosti inflace aplikuje zvýšený tlak na obě osoby podle ekonomického stavu.

  • Šetřílek bude muset využít toho, co ušetřil na jinou věc, než jakou původně zamýšlel, když začal šetřit. To vyvolává poptávku po využití více peněz na nákup zboží. Pokud je míra inflace vysoká, jeho příjmy nemají žádný přírůstek.
  • Dlužník bude také ovlivněn inflací spíše nepřímo. Dlužník bude muset půjčit velké částky peněz, aby splnil stanovený cíl. Tento cíl bude také zvyšován inflací zboží a komodit.

Na závěr se ptám, mezi šetřílkem a dlužníkem, který je lepší?

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.