Na daňové přiznání elektronicky máte ještě měsíc

01_dane

Do posledního březnového dne, respektive ještě do 3. dubna máte čas odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022. Je běžně známou věcí, že pokud řešíte přiznání skrze služby daňového poradce, je tato lhůta daleko delší. Víte však, že máte o měsíc navíc k dobru, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky?

Písemné přiznání – máte ještě den

Obecně platí, že lhůta pro podání písemného daňového přiznání je k poslednímu březnovému dni, tedy k 31. březnu. Jde totiž o to, že dle daňového řádu musíte podat přiznání do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období. Od 31. prosince 2022 je to tedy právě 31. března. Daňové úřady však vykládají daňové předpisy tak, že koncem lhůty je den následující po 31. březnu. Letos jde o 1. dubna a o sobotu, proto je posledním dnem 3. duben. Pakliže tedy čtete tento text v neděli 2. dubna 2023 a chcete podat daňové přiznání odevzdáním či odesláním písemného formuláře, zbývá vám ještě jeden den. Stačí přitom, když bude písemnost odeslána 3. dubna. Razítko s tímto datem od pošty tedy stačí.

Elektronické daňové přiznání – měsíc k dobru

Pokud však podáváte daňové přiznání elektronicky, máte ještě relativně dost času. Platí pro vás totiž pozdější termín. Ze zákona jsou povinnými subjekty, kteří musí podávat přiznání elektronicky, podnikatelé a živnostníci. Pro ty, kdo volí nebo musí volit elektronické podání, platí tedy lhůta 4 měsíců od konce zdaňovacího období. Tato lhůta končí 30. dubna, první pracovní den následující je neděle, druhý je státní svátek. Nejzazším termínem pro podání elektronického daňového přiznání je tedy v roce 2023 2. květen.

Co je elektronické podání

A na jaké formy se tedy delší lhůta vztahuje? Musí jít o elektronické podání, a to o následující způsoby. Podání poslané skrze datovou schránku a dále další způsoby online daňového přiznání. Jde zejména o podání skrze webový portál finanční správa MOJE DANĚ. Zde se přihlásíte skrze identitu občana a vyplníte předpřipravený a interaktivní formulář. Ten následně pod svým jménem odešlete.

Zdroj: https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/jak-podat-danove-priznani-elektronicky-postou-nebo-pres-datovou-schranku/, https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/do-kdy-podat-danove-priznani-z-prijmu-nepropasnete-dulezite-terminy-a-lhuty/, https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky

Náhledové foto – Pixabay