Minimální a zaručená mzda v roce 2022

Minimální mzda

Od nového roku platí nová minimální mzda. Tedy hranice, která činí nejnižší možnou částku, kterou je možné v rámci pracovněprávního vztahu (založeného pracovní smlouvou, al i takzvanými dohodami) měsíčně, popřípadě hodinově pobírat. Stouply však také zaručené mzdy. Ty se týkají i ostatních, jejichž mzda je vyšší než minimální. Jaké jsou tedy tyto mzdy na rok 2022?

Minimální mzda v roce 2022

Vláda svým nařízením stanovuje minimální mzdu. K tomu ji zmocňuje zákoník práce. Právě ten o minimální mzdě hovoří, avšak nestanovuje ji. Vláda tak učinila i minulý rok. Nyní (od prvního ledna 2022) je minimální mzda 16 200 Kč měsíčně či 96,40 Kč za hodinu. Měsíční minimální mzda tedy narostla o tisíc korun (v roce 2021 činila 15 200 Kč měsíčně) a hodinová se pak zvýšila o 5,90 Kč za hodinu (v roce 2021 činila 90,50 Kč za hodinu). Minimální mzda se u nás týká jen těch nejhůře placených zaměstnanců. Těch je kolem 140 tisíc a jde tak o necelá 4 % všech zaměstnanců. Minimální mzda má i tak větší vliv. Zvýšila se totiž i zaručená mzda, tedy mzda vyšší než minimální, která je určena konkrétním profesím.

Co je zaručená mzda

Jde o další minimální možnou mez, pod kterou při určování mzdy zaměstnavatel nemůže jít. Systém zaručené mzdy dělí zaměstnance v soukromé sféře do osmi úrovní, dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Těm pak stanovuje „minimální“ (zaručenou) mzdu, pro tu kterou konkrétní pozici.

Jednotlivé skupiny a jejich zaručená mzda

První skupině náleží alespoň minimální mzda (v rozsahu výše). Jde například o pomocné práce ve výrobě jídel, ruční manipulace s předměty do 15 kg, strojní šití, běžný úklid, doručování zásilek apod. Pro následující pak platí tyto zaručené mzdy:

 • skupina: 17 900 Kč měsíčně (106,50 Kč za hodinu)
  • Například: kopáči, přidavačské práce (příprava maltovin, přesun stavebních hmot, …), opravy chodníků, manipulace s předměty nad 15 kg, sanitář, třídění jakosti zboží a další.
 • skupina: 19 700 Kč (117,50 Kč za hodinu)
  • Například: pokladní, složitější klempířská práce, jednodušší instalatérství a topenářství, výroba a prodej běžných druhů teplého jídla, ošetřovatel, jednoduché práce s fakturami apod.
 • skupina: 21 800 Kč (129,80 Kč za hodinu)
  • Například: Všeobecná sestra, porodní asistent, zdravotnický záchranář pod dohledem, složitější instalatérství a topenářství, zhotovování obleků, výpočet mezd, korektury časopisů apod.
 • skupina: 24 100 Kč (143,30 Kč za hodinu)
  • řízení a údržba motorových vozidel do osmi metrů délky, všeobecná sestra, porodní asistentka a záchranář, nejsou-li pod dohledem, personální a mzdová oddělení, daňová agenda a jednání s FÚ, řízení prací ve výrobě (mistr, vedoucí), vzdělávání předškoláků, instruktor v autoškole apod.
 • skupina: 26 600 Kč (158,20 Kč za hodinu)
  • Například: zajišťování obchodní činnosti, organizace prodeje, tvorba návrhů cen koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb apod.
 • skupina: 29 400 Kč (174,70 Kč za hodinu)
  • Například: stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace tvorba celkových marketingových strategií a prognóz vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky lékař, zubař, farmaceut apod.
 • skupina: 32 400 Kč (192,80 Kč za hodinu)
  • Například: stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace finanční operace na finančním a kapitálovém trhu apod.
  • obecně: „tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)
  • obecný znak: „velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech

Zdroj: https://www.penize.cz/mzda-a-plat/431307-minimalni-a-zarucena-mzda-2022
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.