Mazlíček či kouření: Co vám pronajímatel nesmí zakázat

Byt

Pokud máte jako nájemci zkušenosti, určitě víte, že mnoho pronajímatelů plní nájemní smlouvy různými omezeními a zákazy. Některá mohou být určitě opodstatněná a legitimní. Ne vše vám však může pronajímatel zakázat. My se dnes podíváme na to, v čem vás pronajímatel nesmí omezit. Pojďme tedy na to!

Zákaz návštěv či kouření

Pronajímatel nemůže svému nájemci jakkoli omezit či dokonce zakazovat návštěvy. Pronajímatel má právo brát si do bytu své známé či přátele. Návštěvy nelze takto regulovat. Jiná věc je, pokud má do bytu přibýt nová osoba, jakožto člen domácnosti. V takovém případě si může pronajímatel vymínit možnost, aby nájemník tuto skutečnost pronajímateli oznámil, a tato podléhala schválení pronajímatele souhlasem. Ani toto však nebude platit, pokud jde o osoby blízké či situace zvláštního zřetele hodné. Poměrně častou doložkou v nájemních smlouvách je zákaz kouření v bytě? Může však vlastník bytu takto postupovat? Nikoli. Takové ustanovení, byť by bylo zakotveno v platné smlouvě, je neplatné. Jde o běžnou činnost, nikoli nad rámec obvyklých poměrů. Lze však například omezit nájemníka v nepřiměřeném omezování ostatních obyvatel domu vháněním cigaretového kouře do společných prostor nebo do ostatních bytů a podobně.

Zákaz chovu mazlíčků

Velmi častou praxí je také zákaz chovu mazlíčků v bytě pronajímatelem adresovaný nájemci. Takový postup je však nepřípustný, nájemník totiž má právo na chování mazlíčků v bytě. To vyplývá již ze samotného znění § 2258 občanského zákoníku, kterým se nájemní vztah pronajímatele a nájemce při nájmu bytu řídí. Ten stanoví, že „Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.“ Zakázaný chov by musel znamenat obtíže nepřiměřené poměrům. To však například u psa, kočky, ale třeba i papouška či plazů nehrozí.

Lze podle zvířat vybírat nájemníky?

Proto nelze takto chov mazlíčků zakázat, respektive bude takové ustanovení neplatné. Pronajímatel však má právo požadovat po nájemci náhradu zvýšených nákladů vyvolaných chovem zvířete. Jinou otázkou však může být, pokud si při výběru nájemníků pronajímatel nájemníky vybírá mimo jiné podle toho, zda chovají zvířata. Tento způsob nejspíše nebude odporovat ani výše uvedenému ustanovení občanského zákoníku.

Zdroj: https://www.realitymuzejka.cz/muze-pronajimatel-zakazat-najemnikovi-chovat-v-byte-zvire-237, https://dostupnyadvokat.cz/blog/co-si-pronajimatel-nemuze-dovolit, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.