Co je to stagflace a jak se proti ní bránit

Krize

Poslední dva roky byly pro svět těžkou zkouškou. Jak se ale ukazuje, první skutečně globální pandemie za poslední století nebyla tím posledním problémem. Zcela kontinuálně jsme přešli do evropské války mimořádného rozsahu. Ruská agrese vůči Ukrajině vyslala mimo jiné další šokové vlny do zdaleka ještě nezotavené světové ekonomiky. Řadu zemí a část světa – Česko nevyjímaje – začal obcházet strašák tzv. stagflace. Co konkrétně tento pojem označuje?

Stagflace

Pojem stagflace odkazuje na kombinaci dvou jevů: inflace a ekonomické stagnace. Tak jako se mohou dvě bouřky spojit v jednu „dokonalou bouři“, mohou tyto dva fenomény vytvořit situaci, jež by mohla kterékoliv ekonomice způsobit značné škody.

Inflace je růst cenové hladiny, a tedy snížení ceny peněz. Ekonomickou stagnaci lze popsat jako pokles výkonnosti hospodářství se všemi doprovodnými efekty jako je zvýšení nezaměstnanosti.

Stagflaci v globálním měřítku zažil svět především v době, kdy v sedmdesátých letech ropný kartel OPEC uvalil v souvislosti s tzv. jomkipurskou válkou embargo na vývoz ropy do mnoha západních zemí včetně USA. Jeviště pro podobný šok je v současné době pro nástup stagflace připraveno, byť v jiném kontextu.

Mince

Foto: Pixabay

Jak se stagflaci bránit?

Jako obvykle, jedinou ochranou proti podobným problematickým obdobím jsou vhodně zvolené investice. Jaké investice jsou ale v takovém případě skutečně vhodné? Obecně platí, že vhodné by měly být tradiční „bezpečné přístavy“ v podobě drahých kovů. Stejně tak lze doporučit investice do nemovitostí. Ty jsou ale u nás v současné době již velmi drahé, což může investici přece jen znehodnotit.

Dobrou volbou mohou být i méně tradiční investiční nástroje typu umění, starožitností, autoveteránů apod. Akcie je třeba vybírat s velkým rozmyslem a volit ty, které by neměly mít přímou vazbu na ruskou invazi (příkladem budiž akcie softwarových firem).

Zdroj informací: https://www.e15.cz/co-je-to-stagflace-definice-a-vyznam

https://www.investopedia.com/terms/s/stagflation.asp

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.