Máte uzavřenou pojistku na dožití? Může vám usnadnit život v penzi

Pokud přemýšlíte nad tím, jak se na stáří co nejlépe zajistit, pak vás jako první napadne penzijní spoření. Starobní důchod a našetřené peníze ale mohou pokrýt jen základní životní potřeby, tím spíše, když jeden z partnerů zemře. Dalším způsobem, jak se zajistit na stáří, je uzavřít pojistku na dožití. Její filozofie je vcelku jednoduchá a může vám dost pomoci.

Základní myšlenka pojistky

Základem pojištění na dožití je to, že pokud se pojištěný dožije věku stanoveného v pojistné smlouvě, bude mu vyplaceno pojistné plnění. Pojistná částka přitom může být poměrně vysoká (platí ale, že čím vyšší částku zvolíte, tím vyšší bude měsíční platba pojistného). Je to podobné, jako u pojištění pro případ smrti, které už má uzavřené snad každý. Obě tato pojištění mají společné to, že se jedná o druh životního pojištění.

Pojištění dožití a smrti

Někoho tak může napadnout, že se může pojistit zároveň, na oba dva případy. A tak získat pojistnou částku vždy – ať už se uvedeného věku dožijete, nebo když zemřete, dostanou peníze vaši rodinní příslušníci. Skutečně to jde – přitom pojistná částka je pro obě rizika stejná, nebo si klient sám zvolí pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití. V každém případě je pojistná částka garantovaná.

Kdo může toto pojištění uzavřít

Každá pojišťovna si může sama určovat podmínky, které musí klient splnit pro uzavření tohoto druhu pojištění. Obecně ale toto pojištění může uzavřít každá osoba ve věku 0-95 let (u varianty se zproštění pak ve věku 15-55 let), a to bez nutnosti zdravotní prohlídky. Vybírat můžete ze dvou variant – varianta s jednorázovým pojistným a varianta s běžným pojistným. Pro úplnost ještě zbývá dodat, že zproštění od placení pojistného bývá častokrát složkou životních pojištění, kdy se pojišťovna zavazuje, že v případě invalidity bude za pojištěného či pojistníka platit pojistné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *