Konec pracovního poměru – kdy máte nárok na odstupné

Smlouva

Typicky se odstupné váže na ty případy, kdy je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr formou výpovědi z pracovní smlouvy realizované ze strany zaměstnavatele z určitých důvodů. Může se však stát, že i pokud ukončíte pracovní poměr po vzájemné dohodě, budete mít nárok na toto odstupné. Kdy se vás tedy bude odstupné týkat? Na to se dnes podíváme!

Kdy vzniká nárok na odstupné

Nárok na odstupné definuje zákoník práce, jakožto kodex upravující v českém právu právo pracovní. Odstupné se zaměstnance týká, je-li s ním ukončen pracovní poměr z takzvaných organizačních důvodů. Ty opět vyjmenovává zákoník práce. Jsou jimi například zrušení pracovního místa, nadbytečnost zaměstnance v důsledku organizačních změn na pracovišti nebo zánik (či smrt) zaměstnavatele či jeho částečné nebo úplné přesunutí. V takovém případě je nutné poskytnout zaměstnanci odstupné. Zákoník práce stanoví, že minimální částka odstupného se odvíjí od odpracované doby zaměstnancem. Pracujete-li u zaměstnance déle jak 2 roky, máte nárok na tři průměrné měsíční výdělky. Dle délky se výše minimálního odstupného zvyšuje.

Odstupné u ukončení poměru ze zdravotních důvodů

Minimálně dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku pak na odstupném musí dostat ten zaměstnanec, kterému byla dána výpověď bez vlastního zavinění ze zdravotních důvodů (tak jak je definuje zákoník práce). Zaměstnanec v takovém případě nesmí dle lékařského posudku nebo rozhodnutím úřadu, který posudek přezkoumal, dále konat práci, kterou vykonával do této doby. Z tohoto důvodu mu pak je dána výpověď či mu je ukončen pracovní poměr dohodou ze stejného důvodu. Důvodem zdravotní nezpůsobilosti musí být pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání či dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Nárok vzniká, i když se na odstupném nedomluvíte

V dohodě ani ve výpovědi není ani zmínka o odstupném. Stejně tak vám jej písemně ani ústně posléze zaměstnavatel negarantoval? Nevadí, rozhodné je, zda naplňujete znaky vzniku nároku dle zákona. Je-li s vámi ukončen pracovní poměr výpovědí z organizačních nebo zdravotních důvodů či ukončujete daný pracovní poměr dohodou ze stejných důvodů, máte nárok na odstupné bez dalšího (za splnění dalších zákonných podmínek – zejm. odpracovaných let). Při nároku nezáleží ani na tom, zda si po konci v dosavadním zaměstnání ihned najdete nové či dokonce si jej domluvíte dopředu. Další zaměstnání na vznik nároku na odstupné či jeho plnění nemá vliv.

 

Zdroj: https://www.aktualne.cz/wiki/finance/narok-na-odstupne-pri-vypovedi-2021/r~i:wiki:3550/, https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/vypoved-dohoda-odstupne-zakonne-dohodnute.A220301_125051_podnikani_frp

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.