Jak exekuce probíhá a jak se bránit

dluhy

Pokud je proti vám, jako povinnému vedena exekuce, určitě je dobré dát si pozor na postup soudního exekutora a dalších subjektů. Dnes se podíváme na to, jak má exekuce probíhat, co exekutor může a co naopak nesmí a jak se proti průběhu a vedení exekuce bránit. Pojďme tedy na to!

Musí existovat důvod – exekuční titul

Exekuce přirozeně nesmí vzniknout jen tak. Musí k ní být důvod. Samotné dluhy ještě však důvodem nejsou. Musí zde existovat takzvaný exekuční titul. Tím označujeme vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález či smlouvu o závazku provedenou notářským zápisem s doložkou souhlasu s vykonatelností. Posledním exekučním titulem je soudem uznaný soudní či prétorský smír stran sporu. Bez tohoto základu nesmí exekuce probíhat a soud ji nesmí nařídit.

Co vše může exekutor

Byla-li nařízena exekuce, je úřední osobou, která ji vykonává, zpravidla soudní exekutor, jehož úkony jsou brány jako úkony exekučního soudu. Tento exekutor může vyžadovat po státních orgánech, ale i dalších institucích informace a součinnost. Povinnost součinnosti se týká i dlužníka. Tento musí poskytnout pravdivé informace o svém jmění. Exekutor na začátku stanoví 30 dní na to, aby mohl dlužník dobrovolně splnit dané dluhy. K dluhům a úrokům se přidávají ještě náklady exekuce. Pokud dlužník nesplní, exekutor může vstoupit do domácnosti a sepsat jeho majetek. Vždy buďte obezřetní a dejte si pozor, zda se exekutor prokazuje platným služebním průkazem.

Jak exekuce probíhá

Průběh exekuce určuje exekutor. Tento stanoví způsob, jak se daný dluh uhradí. Na výběr má z následujících možností:

  • srážky ze mzdy,
  • správa nemovité věci,
  • zablokování bankovního účtu,
  • zřízení exekutorského zástavního práva na nemovité věci,
  • pozastavení řidičského oprávnění,
  • prodej movitých a nemovitých věcí.

Jak se proti exekuci a jejímu průběhu bránit? Můžete se odvolat proti usnesení o nařízení exekuce či vůči konkrétním krokům exekutora. Odvolat se lze k rukám exekutora, a to do 15 dní od doručení usnesení. Dále můžete žádat odklad exekuce. Tento návrh musíte odůvodnit a splnit zákonem dané podmínky. Pokud myslíte, že je exekuce neoprávněná, lze podat návrh na zastavení exekuce. Nesouhlasíte-li se soupisem majetku, můžete v rámci exekučního řízení podat návrh na vyškrtnutí majetku. Máte účet u zahraniční banky nebo jiné instituce? Přečtěte si, kdy může exekutor na váš zahraniční účet a zdali dosáhne na váš plat či mzdu, pokud ji pobíráte v jiné zemi, než je Česká republika.

Zdroj info: https://www.duofinance.cz/exekuce

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.