Šikana

Kdy vás šéf musí před padákem varovat?

Existují případy, kdy vaší výpovědi musí předcházet nějaké varování. V takových situacích nesmí přijít vyhazovat z čistajasna. Dnes se podíváme na to, kdy tomu tak je. Kdy vás musí šéf varovat předtím, než se vás rozhodne vyhodit? Pojďme se na to společně podívat.

Závažné porušení povinností

Hodinová výpověď by měla být tím nejextrémnějším nástrojem zaměstnavatele. S takovou koncepcí počítá i kodex českého pracovního práva. Zákoníkem definované zvláště závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je možné vyřešit okamžitou výpovědí bez předchozího varování. Existuje však i zmínka o méně závažné porušení. Není mezi nimi jednoduchá hranice, avšak u druhého prohřešku můžete být vyhozeni až po varování takzvaným vytýkacím dopisem.

Sčítání prohřešků?

Pokud se dopustíte méně závažného porušování pracovních povinností, můžete dostat výpověď jen pokud je takové porušování soustavné. Zákoník práce dále nespecifikuje, co ono soustavně znamená. Praxe však dává za pravdu těm, kteří berou jako hranici 3 prohřešky, mezi kterými je méně jak 1 rok rozestup. Při sečtení tří stejně závažných pochybení již můžeme hovořit o soustavném méně závažném porušení. Až při posledním prohřešku, který zaměstnavatel již nestrpí může přijít okamžitá výpověď.

Pracujte víc, nebo jděte!

Ani situace, kdy nemáte dobré pracovní výsledky nemůže automaticky vyústit v okamžitou hodinovou výpověď. I v tomto případě musí výpovědi nejprve předcházet varování prostřednictvím vytýkacího dopisu. Zaměstnavatel v něm musí jasně říci, co mu na výkonech pracovníka vadí. Také zde musí být lhůta, ve které má dojít k nápravě. Je zde však jeden rozdíl oproti méně závažným prohřeškům. Výtky ohledně výkonnosti se nesmí sčítat. Vytkne-li vám někdo váš výkon například ohledně zákazníků, nesmí se to po nějakém čase sečíst s jinou pracovní činností. Například nedostatek zaškolených nových kolegů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *