Kdy vám zaměstnavatel může snížit mzdu

Peníze

Mzda může být určena několika možnostmi. Jejich použití rozhoduje o tom, zda zaměstnavatel může jednostranně rozhodnout o jejím snížení či nikoli. Kdy vám může zaměstnavatel snížit mzdu? Na to se dnes zaměříme!

Mzda stanovená nebo určená

Pokud si zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem mzdu v rámci smlouvy či v dodatku pracovní smlouvy či samostatnou dohodou o mzdě, pak je zaměstnancova pozice nejsilnější. Mzda mu totiž nesmí být proti jeho vůli jednostranně snížena. Zaměstnavatel může jen jednostranně zvýšit mzdu. Dohodnutá mzda nesmí být nižší, než je zaručená mzda. Jinou situací však je, pokud je mzda určena jednostranně zaměstnavatelem. Toto určení musí být ujednání v rámci pracovní smlouvy. Jde o situace, kdy jsou mzdy na pracovišti určeny mzdovým výměrem či jiným mzdovým dokumentem. Ten může zaměstnavatel kdykoli změnit, a tím vám snížit mzdu.

Po změně nesmí být mzda proti předpisům

Ani po změně mzdového dokumentu, například mzdového výměru, není možné, aby nová výše mzdy byla proti právním předpisům, tedy aby byla mzda nižší, než je zaručená mzda, nebo dokonce nižší než mzda minimální, které jsou určené nařízením vlády. Mzda nesmí být ani nižší než minimum, které vyjednaly na pracovišti odbory.

Jak se bránit proti protiprávní úpravě mzdy

Pokud máte za to, že úprava mzdy, kterou jednostranně provedl zaměstnavatel je proti právu, máte možnost obrany. Máte nárok domáhat se u zaměstnavatele doplacení mzdy do původní částky i úroků z prodlení. Vyzvěte tedy zaměstnavatele. Nevyhoví-li, lze se obrátit na soud či podat podnět k inspektorátu práce. Ve specifických případech může jít i o důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru, a to v situacích, kdy by mu náležela nejen dlužná mzda s úroky z prodlení, ale také náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (standardně 2 měsíce).

 

Zdroj: https://www.czela.cz/clanky/aktuality-z-praxe/kdy-a-jak-muze-zamestnavatel-zamestnanci-snizit-mzdu-.html, https://www.finance.cz/539108-plat-mzda-rozdily-kraceni-snizeni/

 Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.