Kdy v nové práci lze nejdříve čerpat dovolenou

Odchod z práce

Pokud máte nové zaměstnání, určitě vás zajímá, kdy si od ní můžete poprvé odpočinout. Na to dnes odpovíme, jelikož se budeme zabývat otázkou, kdy lze poprvé čerpat dovolenou v novém zaměstnání a v jakém rozsahu. Jaké pravidla v této oblasti platí? To se dnes dozvíme. Pojďme tedy na to!

Dovolená po 21 dnech

Právo na dovolenou vzniká zaměstnanci za kalendářní rok nebo mu vzniká právo na poměrnou část roční dovolené, odpracuje-li alespoň 60 dní. Co však, když ještě tolik odpracováno v novém zaměstnání nemáte? Ani vy nemusíte smutnit. Takoví zaměstnanci totiž mají nárok na 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dní v daném roce. Pokud si tedy dáme příklad, tak zaměstnanci, který pracoval na daném místě od 1. června 2020, vznikl nárok na dovolenou 29. června (po odpracovaných 21 dnech). Zpravidla pak v rozsahu 5 dní.

Co když chci na dovolenou ještě dříve

Ale znáte to. Zejména pokud začínáte pracovat v létě, můžete mít problém s plánovanou dovolenou, i když ještě nemáte za sebou ani 21 dní. Co s tím? I to se dá řešit. Klíčová je však domluva se zaměstnavatelem. § 217 odst. 2 zákoníku práce totiž stanoví, že zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když nesplňuje podmínky pro vznik nároku. Může tak však určit, je-li možné počítat s tím, že tento zaměstnanec nezbytné náležitosti k vzniku nároku na dovolenou splní do konce kalendářního roku (či do konce pracovního poměru).

Když jste ve zkušební době

Zákoník práce nikterak nerozlišuje, zda vám nárok na dovolenou vzniká ve zkušební době či nikoli. Předpokládá se naopak, že zaměstnanci budou a mohou čerpat dovolenou i ve zkušební době. Musí mu to však zaměstnavatel umožnit (ostatně jako i u každého jiného, rozhodující slovo při termínu čerpání dovolené má zaměstnavatel).

 

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.