Kdy může pronajímatel k vám do bytu?

Byt2

Pokud jste majitel prostor, které pronajímáte k bydlení, nebo naopak bydlíte v pronájmu, možná nemáte úplně jasné, kdy může pronajímatel vejít do bytu. Často může dojít ke sporům. Na jedné straně existuje vlastnické právo majitele nemovitosti. Na druhé však právo na soukromí těch, kteří v prostorách bydlí. Pojďme se podívat, v jakých situacích takto činit lze a v kterých je to naprosto nepřípustné.

Pokud má pronajímatel oprávněný důvod

Právě takovou formulaci používá zákon. Navíc pronajímatel by každou takovou návštěvu měl nahlásit nájemci dopředu. Navíc nahlášení má být v přiměřené době. Ta však není zákonem stanovena. Z podstaty věci vždy půjde o konkrétní situaci. Jediný případ, kdy lze navštívit byt bez oznámení je ten, když hrozí způsobení škody na majetku. Zpravidla tedy půjde například o situace, kdy „domácí“ uvidí dým z bytu nebo něco podobného.

Časté návštěvy – sleva na nájmu

V dnešní době mnoho smluv o nájmu mají v sobě pravidlo, které si tam může dát při sjednávání každý. Tedy takové, že pronajímatel má právo zkontrolovat byt, pokud to oznámí předem a tuto dobu si také ujednají. V zásadě tak smluvní vztah obsahuje zpřesnění konkrétních pravidel. Samozřejmě, že časté návštěvy pronajímatele mohou nájemce obtěžovat. V případě, kdy nájemci vznikají takovými nepřiměřenými návštěvami podstatné obtíže, může požadovat slevu na nájmu.

Nájemce úplně zmizí

Nájemce nemusí nikomu, tedy ani pronajímateli, oznamovat, že podobu nepřítomnosti bude byt obývat někdo jiný. Například rodinný příslušník nájemce. Předem také není nutné oznamovat dvouměsíční nepřítomnost, pokud ji nebyl nájemce schopen předpokládat. Pokud však nájemce beze stopy zmizí, pronajímatel je v nelehké situaci. Nájemce po sobě mohl nechat dluh anebo řádně neukončil nájem. Pronajímatel by se měl pokusit spojit s nájemcem. Pokud však nereaguje, může do domu nebo bytu vstoupit a třeba ho i vyklidit a pronajmout někomu jinému.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.