Kdy může být za trestný čin uložen peněžitý trest

Policie

Mimo univerzálního trestu, kterým je v našem systému trestního práva trest odnětí svobody, lze dle trestního zákoníku uložit i jiné, takzvané alternativní tresty. Tím je mimo jiné i uložení peněžitého trestu. Dnes se podíváme na podmínky jeho uložení a na to, co pro odsouzeného takový trest znamená.

V čem trest spočívá

Jde o alternativní trest a spolu se zákazem činnosti jde o jednu z nejčastějších alternativ vůči trestu odnětí svobody. Samotné potrestání pak spočívá v tom, že je odsouzenému uložena „pokuta“, která je určena denními (desítkami až stovkami) sazbami. Většinou by se dle zásad trestání mělo k tomuto trestu přistupovat v případech majetkové trestné činnosti, aby trest korespondoval se spáchaným činem. Není to však absolutní pravidlo a lze jej uložit i v jiných případech.

Za které trestné činy lze peněžitý trest uložit

Jak bylo již zmíněno, primárně má tento trest sloužit k trestání úmyslné trestné činnosti, která byla spáchaná s motivem zisku majetkového prospěchu. Typickými případy budiž krádež, loupež, zpronevěra, vydírání a podobně. Stejně tak může být trest použit u těch činů, u kterých to zákoník výslovně stanovuje. Jde tedy například o ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození geodetického bodu, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a dalších trestných činů. Peněžitý trest lze pak uložit také za každý přečin, tedy takový trestný čin, který je nedbalostní nebo u úmyslných trestných činů takový, jenž trestní zákoník spojuje s trestem odnětí svobody s horní hranicí do pěti let. Současně za tento čin nesmí soud současně uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.

Výše peněžitého trestu

Peněžitý trest je soudem uložen v denních sazbách. Minimální počet sazeb je 20, nejvíce pak 730. Jedna sazba pak může činit částku od 100 Kč do 50 000 Kč (u mladistvých 100 Kč až 5000 Kč). Soud pak stanoví počet sazeb dle závažnosti spáchané trestné činnosti. Výšku těchto sazeb pak stanovuje soud dle osobních a majetkových poměrů pachatele.

Zdroj: zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/penezity-trest, https://www.bcak.cz/slovnik-pravnich-pojmu/penezity-trest/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.