Kdy máte ze zákona nárok na zkrácený úvazek

Práce

Práce na zkrácený úvazek. Zpravidla je na zaměstnanci a zaměstnavateli, jak se domluví. Existují však situace, kdy určití zaměstnanci mají nárok na to, aby jim byla práce na zkrácený úvazek umožněna. Dnes se na tyto zákonem předvídané případy podívám. Kdy máte nárok na zkrácený úvazek?

Co je zkrácený úvazek?

Nejdříve je dobré si uvědomit, co to vlastně zkrácený úvazek je. Dle zákoníku práce je standardně stanovená týdenní pracovní doba 40hodinová. U některých specifických profesí je nižší (například při těžbě uhlí je pracovní doba 37,5 nebo 38,75 hodin). Zkrácený úvazek zákoník práce nezná. Označuje jej jako „kratší pracovní dobu“ ve smyslu § 80 zákoníku práce. Můžete se tedy se zaměstnavatelem domluvit, že chcete pracovat kratší dobu. Plat nebo mzda se pak krátí dle toho, jak se krátí pracovní doba.

Těhotné zaměstnankyně

První skupinou zaměstnanců, kteří mají ze zákona nárok na zkrácený úvazek, tedy kratší pracovní dobu, jsou těhotné ženy. Obecně platí, že dojdete-li za zaměstnavatelem s požadavkem kratší pracovní doby, nemusí vám vyhovět. Zde však ano, protože těhotná zaměstnankyně je zaměstnancem dle § 241 zákoníku práce. Požádá-li tedy o to, má nárok na zkrácenou pracovní dobu. Je však dobré vědět, že peněžitá pomoc v mateřství, která činí 70 % redukovaného denního základu, může být v budoucnosti tímto kratším úvazkem snížena, protože v rozhodné době před těhotenstvím (resp. před nárokem na peněžitou dávku v mateřství) budete mít nižší příjmy.

Pečujete-li o dítě či závislou osobu

Druhým případem jsou situace, kdy zaměstnanec nebo zaměstnankyně pečuje o dítě či závislou osobu. U dítěte je zde podmínka, že je mladší 15 let. Pečujete-li o dítě, máte nárok na zkrácený úvazek, respektive kratší týdenní pracovní dobu. Druhou situací je případ, kdy zaměstnanec pečuje o osobu, která je v určitém stupni závislosti na ostatních osobách. To znamená, že dle právních předpisů práva sociálního zabezpečení není schopna se o sebe sama v určitém rozsahu starat. Stupeň závislosti v tomto případě musí být II., III. nebo IV. Věk osoby není relevantní. U všech výše uvedených případů je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu. Odmítnout může pouze v případě, kdy by mu v tom bránily závažné provozní důvody. Ty ale musí prokazovat on.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.finance.cz/533577-narok-na-zkraceny-uvazek-zkraceni-uprava-pracovni-doby/, https://www.mesec.cz/clanky/prace-na-zkraceny-uvazek/

 Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.