Kdy máte nárok na slevu na nájemném

Dnes se zaměříme na všechny ty, kteří bydlí v nájmu. Budeme se totiž bavit o situacích, kdy máte nárok na slevu na nájemném. Najdete-li zde situaci, která se kryje s vaší realitou, nebojte se slevu požadovat. Pojďme tedy na to!

Když vás pronajímatel svou přítomností obtěžuje

Ano správně, pokud pronajímatel neúměrně navštěvuje a kontroluje váš byt, můžete požadovat slevu na nájemném. Občanský zákoník sice zakotvuje právo pronajímatele na kontrolu jeho bytu a nájemci zase povinnost poskytnout mu součinnost, avšak musí jít o předem oznámenou návštěvu. Oznámení musí proběhnout v přiměřené době předem. Občanský zákoník také však zakotvuje právo nájemce na to, aby bylo jeho užívání nerušené ze strany pronajímatele. Jsou-li tedy kontroly neohlášené, nepřiměřené a neúčelné, máte právo požadovat slevu na nájemném.

Neodstranění nahlášených vad pronajímatelem

Zpravidla platí, že nájemce vykonává v bytě běžnou údržbu a drobnější opravy. ve smlouvě se však i k tomuto může zavázat pronajímatel. Pronajímatelovou primární povinností v této oblasti však je udržování bytu ve funkčním stavu, aby mohl být vhodný k bydlení. Musí tedy odstraňovat závady, které nejsou drobnými opravami. Stane-li se, že nájemce objeví nějakou takovou větší vadu a včas ji nahlásí pronajímateli, musí ji tento bez zbytečného odkladu odstranit. Neudělá-li to a byt nelze nájemcem užívat bez obtíží, má nájemce právo na slevu na nájemném. Musí jej však uplatnit do 6 měsíců od zjištění vady.

Odstranění vady nájemcem na jeho náklady

Právo na slevu na nájemném má však i takový nájemce, který odstraní větší (nikoli drobnou) vadu sám a na své náklady. Stejně tak však musí jít vadu, která byla pronajímateli včas nahlášena a kterou pronajímatel bez zbytečného odkladu neodstranil. Pronajímatel by pak měl od nájmu odečíst účelně vynaložené náklady na opravu závady.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.