Kdy a jak může pronajímatel zvýšit nájem

Smlouva

Pokud bydlíte v nájemním bydlení, určitě jde pro vás o jedno z nejožehavějších témat – zvyšování nájemného. My se dnes podíváme na to, kdy vám podle práva může pronajímatel zvýšit nájemné a jak musí daný proces probíhat. Pojďme tedy na to!

Nájem na dobu určitou

Bydlíte-li v nájemním bydlení na základě smlouvy o nájmu, která je uzavřena na dobu určitou, pak nejjednodušší variantou, která se pronajímateli nabízí je, že po vypršení dané smlouvy vám nabídne novou – s novými podmínkami, tedy i novou výší nájemného. Na toto musí být nájemce připraven, stejně tak jako na situaci, kdy pronajímatel zkrátka nájemci smlouvu neprodlouží ani nenabídne k dohodě smlouvu novou. Další možnost zvýšení nájemného je pak již stejná, jako u nájmu bytu na dobu neurčitou.

Zvýšení nájemného – rozhoduje ujednání smlouvy

Občanský zákoník ve svých ustanoveních upravujících nájemné u nájmu bytu stanoví, že strany si v nájemní smlouvě mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Již ve smlouvě tak může být stanoveno, o kolik se nájemné každý rok zvýší. Mechanismů k výpočtu nebo zvýšení nájmu může být více. Ve smlouvě lze také ujednat například možnost jednostranného zvýšení nájmu pronajímatelem, popřípadě oznámení zvýšení nájmu a možnost nájemce odstoupit či vypovědět smlouvu. Jedno je však jasné – daná zvýšení musí být stanovena ve smlouvě. To znamená, že zvyšovat cenu nájmu lze jen dle pravidel dle smlouvy sjednaných a jen pokud to smlouva dovoluje.

Kdy lze zvýšit nájemné i bez smluvního ujednání

Výše uvedené se prosadí vždy, až na následující případ. Zákon stanoví, že pokud si strany neujednají zvyšování nájemného nebo nevyloučí budoucí zvyšování nájemného výslovně, pak může pronajímatel navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Navržené zvýšení však nesmí být spolu se zvýšením, ke kterému došlo v posledních třech letech, vyšší než dvacet procent. Dále nesmí být návrh učiněn dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno. Pokud nájemce do dvou měsíců písemně nesdělí, že souhlasí s návrhem, má pronajímatel právo obrátit se na soud, aby výši nájemného určil.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.penize.cz/pronajem-bytu/428576-maximalne-o-petinu-pravidla-pro-zvyseni-najemneho, https://www.dtest.cz/clanek-9462/jak-na-zdrazovani-najemneho?page=2&filter%5Btab%5D=3&do=page&utm_source=GoCZ-R&utm_medium=brand&utm_campaign=Brand&gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQN80952qDrtUxFMUxstebH3X1n8AJINV222GrsDb7L6HnrJqpVgDJRoCg6oQAvD_BwE

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.