Kdo získá vydělané peníze? Nárok na mzdu při smrti zaměstnance

Právo

Zaměstnanec má nárok na mzdu za odpracovanou práci. Co se však děje při smrti zaměstnance? Kdo má nárok na ještě nevyplacenou mzdu? Na tuto problematiku se dnes zaměříme. Pojďme tedy na to!

Smrtí zaniká pracovní poměr, nikoli nároky

Smrt zaměstnance je jednou ze situací, kdy ex lege tedy ze zákona, končí pracovní poměr. Zrovna tato skutečnost nevyvede z míry ani právního laika, protože důvod je zde zřejmý – výkon práce je výkonem a poměrem osobním, není-li zde osoby zaměstnance, nemůže pracovní poměr nadále pokračovat. Zaměstnavatelé však mnohdy tápají nad tím, jak řešit ještě nedořešené nároky a vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejčastěji jde o již splatnou, ale doposud ještě nevyplacenou mzdu nebo plat.

Vždy mzda patří do pozůstalosti?

Odpověď na otázku, co s nevyplacenou mzdou, na kterou měl zemřelý zaměstnanec nárok, nám dává § 328 odst. 1 zákoníku práce. Ten stanoví, že peněžitá práva, kam nevyplacená ale splatná mzda nebo plat spadají, smrtí zaměstnance nezanikají. To vede část zaměstnavatelů automaticky k myšlence, že tyto nároky spadají automaticky a kompletně do pozůstalosti, která se vypořádává v dědickém řízení. To však vždy nemusí být pravda. Pokud totiž zaměstnanec v době smrti žil ve společné domácnosti s manželem, dětmi či jeho rodiči, pak jeho mzdová práva nenabývají dědicové, ale ze zákona je nabývají tyto osoby, v pořadí manžel, zaměstnancovy děti a rodiče zaměstnance. Pokud není těchto osob, které by žili se zůstavitelem ve společné domácnosti ke dni smrti, až pak přechází mzdové nároky zemřelého do dědického řízení.

Osobám ve společné domácnosti jen trojnásobek

Tento výše uvedený přechod se uskutečňuje jen v omezené míře. Touto mírou je trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Jsou-li mzdové nároky vyšší, zbytek nad tuto částku je součástí pozůstalosti. Pokud jde však o peníze do této výše, pak přechází, jak bylo výše popsáno, na výše uvedené osoby, přičemž nejprve jde na manžela, až není jeho tak na děti a až není ani jich tak na rodiče zemřelého.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů; https://www.epravo.cz/top/clanky/vyplata-mzdy-pri-umrti-zamestnance-103187.html, https://www.pamprofi.cz/33/vyplata-mzdy-pri-umrti-zamestnance-uniqueidgOkE4NvrWuO8aNfT49E0V6z45UEe9etn/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.