Jaká máte práva při reklamaci

Reklamace

Reklamace zboží je aktivita, kterou nemá asi nikdo rád. Pokud jako spotřebitel koupíte zboží, které má vadu, určitě se nebojte tímto procesem projít. Někdy je to složité, a proto jsme se rozhodli, že celý proces popíšeme. Na co máte právo? Jak má reklamace vypadat?

Prodávající vás musí řádně informovat

Zákon stanovuje, že prodávající vás musí řádně seznámit s rozsahem a podmínkami reklamace. Stejně tak vás musí seznámit s dalšími skutečnostmi, které budete pro případnou reklamaci potřebovat. Například místi, kde máte reklamaci oznámit a podobně. Nejčastěji prodejci tuto zákonem danou povinnost splňují vyvěšením a zveřejňováním reklamačních řádů. Tento řád však nesmí zužovat ochranu spotřebitele, kterou mu přiznává zákon. V tomto případě zejména zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník.

Kde reklamovat

Prodávající musí přijmout reklamaci v každé ze svých provozoven. To znamená, že můžete vrátit vadné zboží i na jiné pobočce obchodu, než kde jste onen tovar koupili. Výjimku tvoří situace, kdy prodávající písemně potvrdí své povinnosti vyplývající z vadného plnění a pošle vás na jiné místo k vyřízení reklamace. Typicky půjde o různé servisy a jen případy, kdy je reklamace řešena opravou vadného zboží, tedy odstraněním vady.

Postup a lhůty reklamace

Když přijdete na provozovnu, musí být celou dobu vaší návštěvy, při které uplatňujete svá práva spojena s reklamací, přítomný pověřený pracovník. Reklamace musí být tímto pracovníka buď rozhodnuta ihned či do tří pracovních dnů. Třídenní lhůta je vyhrazena složitějším případům. Do lhůty se však nepočítá přiměřená doba, která je potřeba k odbornému posouzení stavu věci. Reklamace pak jako taková má být vyřízena bez zbytečného odkladu, včetně případů odstranění vad výrobku. Nejzazší dobou je pak 30 dní. Lze si ujednat i delší dobu, musí však obě strany souhlasit. Vyřízení reklamace pak musí být doprovázeno vyrozuměním spotřebitele. Tak opakovaně rozhoduje jak nejvyšší, tak ústavní soud.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.