Koronakrize přinesla častější „zákleky“ úřadů. A budou častější

Finanční gramotnost

Co přinesla koronavirová pandemie a následná krize spojená s hospodářskými dopady vládních opatření pro firmy, podnikatele a živnostníky? Zejména ekonomické problémy, kompenzované alespoň z části vládními politikami. Také však „zaklekávání“ ze strany finanční správy spojené s jejími tlaky na podnikatele. Co můžeme ještě čekat?

Po tisících přibývá kontrol

Nejen špatná ekonomická kondice ale i kontroly trápili a trápí zejména drobné podnikatele. Podněty a důkazy o tom, že finanční správa „zaklekává“ na tyto podnikatelské subjekty se šíří. Sama finanční správa potvrzuje, že počty kontrol ze strany státu se zvyšují a nyní se již pohybují v řádech tisíců. Nejde však jen o podněty, které musí finanční správa řešit. Jde také o vlastní iniciativu úředníků, jak ukazují některé reportáže zejména z portálu Seznam Zprávy, ne vždy adekvátní. Naopak lze na základě těchto reportáží vysledovat motivaci úředníků k těmto kontrolám.

Pravděpodobnost kontroly je vysoká

Pravděpodobnost, že právě vy, jako podnikatel budete ze strany státu kontrolováni je vysoká. Velmi často však nepůjde jen o důvodné kontroly kvůli porušování či obcházení zákona. Často, pokud finanční kontroloři nemohou najít to, co hledají, probíhá kontrola i ve vztahu k úplně jiným záležitostem, které vyústí v to, že vás kontroloři takzvaně nachytají na hloupé formalitě. Často tedy může jít například o nesrovnalosti ve vydaných živnostenských oprávnění. Zde může sankce ve správním řízení činit až tři čtvrtě milionu korun.

Finanční správa rozesílá varování a potřebuje naplnit kvóty

Koronavirová krize s sebou přinesla řadu kompenzačních programů pro podnikatele. Jak bylo však již zmíněno, i vyšší počet státních kontrol. Například v této době finanční správa rozesílá podnikatelům varování, v nichž apeluje na to, aby si ti, kdož pobírali kompenzační bonus, dobře rozmysleli, zda jej čerpali oprávněně či naopak. Tyto až téměř výhružné obsílky jsou pak jen kapkou v moři. Reportáž z redakce Seznam Zprávy také upozorňuje na případ z Valašského Meziříčí. Ze zjištění totiž vyplývá, že úředníkům je shora nařizováno, kolik musí vydat zajišťovacích příkazů či udělat dražeb zabavených věcí. Zmíněné pak vede k závěru, že existují jakési kvóty, které úředníkům říkají, kolik podnikatelů má být „zakleknuto“.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.