Jaká jsou pravidla návratu do práce po rodičovské

Dítě

Dnes se podíváme na zcela běžnou situace, rodič se vrací z rodičovské na svou předchozí pozici či na stejné pracoviště. Popíšeme si jak tento návrat probíhá a jaká jsou jeho zákonná pravidla. Pojďme tedy na to!

Jak dlouho rodičovská trvá

Nejprve je nutné si rozlišit pojmy rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Ne vždy musí být tyto doby stejně dlouhé. Rodičovská dovolená je časový úsek, kdy zaměstnanec nechodí do práce, protože je s potomkem doma. Tu lze čerpat maximálně do tří let dítěte. Pak je zde sociální dávka rodičovského příspěvku. Po splnění podmínek čerpá pojištěnec měsíční splátky rodičovského příspěvku. Čím delší dobu jej pobírá, tím nižší jsou měsíční výplaty a naopak. Délku pobírání si do jisté míry volí pojištěnec sám. Rodičovský příspěvek lze čerpat až do 4 let věku dítěte.

Ukončení rodičovské dovolené

Standardně končí rodičovská dovolená při uplynutí doby čerpání rodičovského příspěvku, zpravidla tedy ve třech letech dítěte, pokud se v průběhu osobě nenarodí další potomek. V tomto okamžiku tedy končí rodičovská dovolená, tedy překážka v práci na straně zaměstnance. V takovém případě se zaměstnanec buď vrací do zaměstnání nebo lze také pracovní poměr ukončit. Možné je také takzvané přerušení rodičovské dovolené. V tento okamžik se rodičovská dovolená přeruší a zaměstnanec či zaměstnankyně může znovu do práce, jakmile důvod přerušení odpadne, opět začíná běžet rodičovská dovolení. Jde například o situace, kdy je dítě dočasně převzato do péče kojeneckého ústavu nebo zdravotnického zařízení.

Když se zaměstnanec vrací do práce

Zaměstnavatel má zákonnou povinnost poskytnout zaměstnanci vracejícímu se z rodičovské stejnou pozici, která odpovídá jeho pracovní smlouvě. Musí být dodržen sjednaný druh práce i místo jejího výkonu. Pokud je zde místo obsazené, není možné toto brát jako důvod pro výpověď pracovníka. Jedinou možností, kdy je toto možné je, že místo bylo zrušeno. Nastupující pracovník se tak stává nadbytečným. Pak zaměstnanci nebo zaměstnankyni náleží odstupné. Pokud se zaměstnanec nechce do práce vrátit, musí to zaměstnavateli patřičně oznámit. I v takovém případě totiž musí být dodržena výpovědní doba. Ta nemusí být dodržena jen v případě, že se obě strany takto dohodnou.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/rodicovska-dovolena-prispevek-prava/, https://www.holec-advokati.cz/cs/navrat-do-prace-po-rodicovske-dovolene-a-zadost-o-zkraceny-uvazek/

Náhledové foto –  Pixabay