Jak u nás plýtváme jídlem

restaurace

V médiích se v dnešní době stalo hlavním tématem zdražování. To se týká prakticky všech komodit a produktů od nafty po cenu nemovitostí. A potraviny nejsou v tomto ohledu bohužel výjimkou. Na jejich zdražování se podílí celá řada globálních a geopolitických faktorů. Ale o co větší pozornost se věnuje zvyšování jejich cen, o to méně se společnost stará o případné plýtvání potravinami. A výzkumy jasně ukazují, že je nemalé. V domácnostech a možná trochu překvapivě i v restauracích.

Jídlo v koši

Ve většině restaurací se vyhodí velká kvanta jídel, která končí v odpadkovém koši. Jde především i o jídlo, které se v restauracích navaří a nezužitkuje se v důsledku malého počtu návštěvníků. Týká se to ale i porcí, které si lidé objednají a následně si jej nevyzvednou včas, třeba v rámci krabičkového poledního menu. Podle všeho se může jednat až o 40 procent veškerého jídla, které restaurace zpracovává.

Částky jdou pro řadu provozoven do stovek tisíc každý rok a rozhodně jsou nemalé. U některých provozoven jdou ztráty za rok až k milionu korun. Zbytky potravin, které lze často využít jako bioodpad, navíc nejsou využity ani pro potřeby dalšího zpracování, tj. kompostování.

popelnice

Foto: Pixabay

Co s tím?

Některé subjekty, např. společensky prospěšný podnik Kokoza, sice nabízí řadě restaurací možnost, jak zužitkovat nevyužitý biologický odpad, ale zájem ze strany restauratérů je zatím minimální až nulový. Díky kompostérům by přitom bylo možné zužitkovat až kolem 90 procent bioodpadu, které zatím nikdo nevyužívá.

Je to především vysoká cena kompostérů, která odrazuje většinu podniků od zrealizování. Restauratérům stačí pouze hnědé kontejnery na bioodpad. Zaměstnanci restaurací potom komentují negativně i to, že se nemá kdo postarat o třídění odpadu s kompostování tak reálně nemá kdo provádět. Lze tak říct, že v této oblasti existuje prostor pro změnu i pro investice.

Zdroje informací: https://www.metro.cz/v-odpadkovych-kosich-hospod-konci-jidlo-za-statisice-rocne-pa5-/domov.aspx?c=A220608_165125_metro-region_mhrab

https://circlle.cz/blogs/blog/food-waste-jak-moc-plytvame-jidlem

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.