Kdy vám může být odebrán řidičský průkaz

Policie

Určitě si to nikdo nepřeje, pravdou však je, že se to může stát poměrně snadno. Řeč je o odebrání řidičského oprávnění. Kdy k tomuto kroku mohou orgány přistoupit? Jaká jsou pravidla? Na to se dnes podíváme.

Nasbírání 12 trestných bodů

První důvod je jasný. Spácháte přestupek, v jehož důsledku nasbíráte 12 trestných bodů a jste takzvaně „vybodováni“. Nejčastěji vám přijde písemnost s rozhodnutím, že máte řidičák odevzdat. Neodevzdáte-li průkaz, i tak pozbývá své platnosti, a to uběhnutím zpravidla pětidenní lhůty pro jeho odevzdání na příslušném úřadě.

Alkohol a drogy

Další situací je, když vás policie přistihne, jak řídíte vozidlo pod vlivem alkoholu či drog. V případě alkoholu je možné odebrat řidičák na půl roku až rok, a to tehdy, je-li vám naměřeno do 1 promile alkoholu v krvi. Nad 1 promile již může jít o trestný čin, zde můžete přijít o řidičák až na deset let, ale riskujete i trest odnětí svobody až na tři roky.

Nečitelná SPZ

Dalším přestupkem, který může být potrestán dočasným odebráním řidičského oprávnění je jízda s nečitelnou státní poznávací značkou. Zde hrozí opět půl roku až rok bez řízení, stejně jako například u řízení vozidla, na které nemáte oprávnění.

Tři přestupky a dost

Dále je zde zásada „třikrát a dost“. Opakované přestupky mohou vyústit v odebrání řidičáku. Pokud v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců spácháte opakovaně:

  • překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo 50 km/h mimo obec,
  • projetí na červenou,
  • nedání přednosti v jízdě,
  • vjezd na železniční přejezd v zákonem zakázaném případě,

či samozřejmě kombinaci těchto přestupků, může vám být odebrán řidičský průkaz.

Zdroj: https://www.portalridice.cz/clanek/odebrani-ridicskeho-prukazu-kdy-kdo-a-za-co, https://www.epojisteni.cz/aktuality-okamzite-zabaveni-ridicskeho-prukazu/

 Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.