Jak se počítá průměrný výdělek pro náhradu mzdy

konec práce

Pokud je zde nějaká překážka v práci či jiná skutečnost, s kterou zákoník práce spojuje náhradu mzdy, je dobré vědět, jak se tato náhrada mzdy počítá. Nepočítá se totiž ze smluvní měsíční či hodinové mzdy ale z průměrného výdělku zaměstnance. Na výpočet se dnes podíváme.

Proč je průměrný výdělek důležitý

Mzda dle zákoníku práce náleží zaměstnanci jen pro případy vykonání práce. Pakliže práce není vykonávána, nenáleží pracovníkovi ani mzda nebo plat. Může však jít o situace, kdy nastupuje takzvaná náhrada mzdy (platu), která má výpadek mzdy kompenzovat. Typicky jde o náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, při mateřské dovolené nebo například při ostatních překážkách v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Dále však průměrný výdělek či jeho násobky spojuje zákoník práce například s odstupným, limitem rozsahu náhrady škody a podobně.

Z čeho se průměrný výdělek určuje

Zákoník práce upravuje výpočet průměrného výdělku v § 351 až 362. Určuje se z hrubé mzdy nebo hrubého platu, který byl zaúčtován k výplatě zaměstnanci v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Odpracovaná doba je doba, za kterou zaměstnanci náležela doba nebo plat. Nikoli tedy doby, kdy pobíral náhradu mzdy. Rozhodné období pak činí kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém je průměrný výdělek zjišťován.

Výpočet průměrného výdělku

Základní forma dle § 356 zákoníku práce je průměrný hodinový výdělek. Pakliže zákon počítá s průměrným hrubým měsíčním výdělkem, přepočítá hodinový výdělek na měsíc dle průměrného počtu pracovních hodin v jednom měsíci v průměrném roce. Průměrný hodinový výdělek se se vynásobí jeho týdenní pracovní doba koeficientem 4,348 (=průměrný počet týdnů v měsíci průměrného roku) a dostaneme průměrný měsíční hrubý výdělek. Pokud však zákon počítá s čistým měsíčním průměrným výdělkem, odečteme od takto získané částky pojistné, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zálohu na daň z příjmů fyzických osob.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek, https://www.mesec.cz/clanky/jak-urcit-prumerny-vydelek-pro-nahradu-mzdy-pri-prekazkach-v-praci-na-strane-zamestnavatele/

Náhledové foto – Pixabay