Jak se bránit proti nezákonné výpovědi

Soud

Dal vám váš zaměstnavatel výpověď, avšak vy jste přesvědčení, že toto jeho rozhodnutí je neoprávněné a nezákonné? Pak není nic ztraceno, můžete se bránit. My vám dnes popíšeme, jaké máte v takové situace možnosti. Pojďme tedy na to!

Kdy je výpověď neplatná

Účelem tohoto textu není dopodrobna popsat, kdy vám zaměstnavatel může dát výpověď a kdy nikoli. Tomu jsme se věnovali například zde. Zde se tedy omezíme na obecná pravidla. Výpověď musí být vždy písemná. Nesmí být dána v takzvané ochranné době a musí být odůvodněna, přičemž musí jít o jeden ze zákoníkem práce výslovně upravený důvod výpovědi. Tento důvod pak nesmí být diskriminační, ani nesmí být reálné důvody projevem takové diskriminace.

Jak se proti neplatné výpovědi bránit

Je-li dle zaměstnance výpověď neplatná, musí začít sám s aktivními kroky. V první fázi určitě písemně oznamte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby vás stále zaměstnával, a to z důvodu neplatnosti vypovězení smlouvy. Neoznámíte-li toto vaše stanovisko, pracovní poměr vám skončí uplynutím výpovědní doby, a to bez ohledu na to, zda byla výpověď skutečně neplatná, a tedy neoprávněná. Dále následují dva postupy. Méně častým asi bude, když zaměstnavatel uzná neplatnost a váš poměr bude nadále pokračovat. Druhou možností, bohužel častější bude, že vaši námitku neuznává. Pak je nutné podat žalobu k soudu na určení neplatnosti výpovědi. Stihnout to musíte do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Dá-li vám soud zapravdu, náleží vám náhrada mzdy do okamžiku rozhodnutí.

Na co máte nárok

Došlo-li k neoprávněné výpovědi ze strany zaměstnavatele, můžete zejména požadovat to, abyste byli nadále zaměstnáváni. Vedle toho můžete požadovat náhradu mzdy, ode dne, kdy měl skončit pracovní poměr do doby, než vás opět zaměstná, tedy v nejzazším okamžiku až do nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým se prohlašuje výpověď za neplatnou. Důležité však je, abyste celou dobu sporu o neplatnost výpovědi, byli připraveni nastoupit zpět do zaměstnání. V jiném případě by vám totiž soud nemusel přiznat odškodnění v podobě náhrady mzdy, nebo by mohl toto odškodnění snížit. Snížit jej soud může také na návrh zaměstnavatele.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/neopravnena-vypoved-z-prace, https://dostupnyadvokat.cz/blog/dusledky-neplatne-vypovedi-od-zamestnavatele, https://www.finance.cz/538292-neplatna-vypoved-konec-v-praci-mate-narok-na-odskodneni/, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.