Jak se bránit při vyhazovu

Právo pro podnikatele

Pokud vás vyhodili z vašeho místa, a máte pocit, že neprávem, jde o důvod, proč zvažovat prostředky, které by přezkoumali vaši výpověď. Typicky půjde o případy, kdy se vás zaměstnavatel chce doslova zbavit. Nemůže vás však vyhodit jen tak a my se dnes podíváme na to, jak napadnout důvody vaší výpovědi. Pojďme tedy na to.

Svádějí to na organizační důvody

Pokud jste nechtěným zaměstnance a dostanete výpověď, velmi často to bude chtít zaměstnavatel podřadit pod organizační důvody a změny. § 35 písm. a) zákoníku práce, říká, že lze dát výpověď, pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. Písmeno b) pak hovoří o možnosti vás propusti, pokud se zaměstnavatel či část stěhuje. Konečně písmeno c) říká, že lze vyhodit zaměstnance, který se vzhledem k rozhodnutí o změně úkolů, technického vybavení nebo o snížení stavu stává nadbytečným. Při sporu však nezávisí na tom, kterým paragrafem zdůvodnil zaměstnavatel vyhazov, ale jak je zdůvodnil.

Zrušili vaše místo

Pokud zaměstnavatel reálně zrušil vaši pracovní pozici, nemá moc smysl se nějak bránit. U výše zmíněného paragrafu v písmeni a), není nijak důležitý důvod organizační změny. Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR. U písmene c) však musí být splněna podmínka, že dané rozhodnutí o organizačních změnách bylo přijato za účelem zefektivnění práce. V prvním případě tak není důvod součástí skutkové podstaty, na rozdíl od druhé případu obsaženého v písmeni b) stejného paragrafu.

Nelze tolerovat předstírání nadbytečnosti

Nejvyšší soud však ve své judikatuře brání lidi, kteří se ocitli v situaci, kdy se například ve firmě stali nepohodlnými a byl s nimi ukončen pracovní poměr výpovědí z jiných důvodů, než bylo oficiálně uvedeno. Jinými slovy, nelze nadbytečnost jen předstírat pro účel vašeho vyhození z jiných důvodů. Často jde o případy, kdy například kritizujete vedení společnosti. Vždy tedy musí organizační změny, které jsou důvodem výpovědi být za účele zejména zvýšení efektivity práce, nikoli zbavená se nepohodlného zaměstnance. Ocitli-li jste se v takovém postavení, při případné žalobě máte velkou šanci na úspěch.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.