Akcie s dividendou: Skvělá investice pro začátečníky

Pokud jde o investování do dividend, začátečníci by měli investovat do solidních dividend, které pravděpodobně nebudou příliš volatilní nebo nepředvídatelné. Investoři by měli při výběru svých prvních dividendových akcií hledat několik věcí, které si níže představíme.

Konzistence

Zkontrolujte, zda má společnost dlouhou historii výplaty dividend, a také, zda došlo v minulosti ke snížení dividend nebo k opomenutí výplaty. Například mnoho společností bylo během Velké recese v letech 2008 a 2009 nuceno snížit nebo dokonce vyloučit své výplaty dividend v důsledku poklesu zisku. Existuje několik důvodů, proč by se společnost mohla rozhodnout snížit dividendu (potíže se splácením dluhů, zvýšený tlak na ceny ze strany konkurentů atd.), Takže chcete najít společnosti, které nejsou příliš citlivé na mnoho problémů ničících zisk.

Udržitelnost

Dobré výsledky při vyplácení dividend jsou dobrým ukazatelem toho, že v tom bude společnost pokračovat, ale existují i jiné způsoby, jak pomoci určit, zda je dividenda společnosti udržitelná. Například vyplácí společnost příliš mnoho svých výdělků ve formě dividend? Má společnost spoustu dluhů? Existuje identifikovatelná konkurenční výhoda, která by měla společnosti umožnit udržet si svůj podíl na trhu pro nadcházející roky?

Nízká volatilita

Jako začátečník pravděpodobně nebudete chtít dividendové akcie, které každý den stoupají a klesají o dramatickou částku. Volatilita akcií je vyjádřena pomocí metriky známé jako beta, kterou lze snadno najít ve většině kotací akcií. Stručně řečeno, beta přesně 1 znamená, že akcie mají průměrnou volatilitu. Beta menší než 1 znamená, že akcie jsou méně reaktivní na pohyby na trhu než průměrné akcie v S&P 500, zatímco beta vyšší než 1 označuje nadprůměrnou volatilitu. Pokud jde o několik prvních dividendových akcií, držet se společností s nižšími beta je chytrý nápad.

Záznam o růstu

Dobrý dividendový fond má důslednost, udržitelnost a nízkou volatilitu. Skvělá dividendová akcie má všechny tyto vlastnosti plus schopnost růstu v průběhu času, a to jak z hlediska ceny akcií, tak z dividend. Například jedna z akcií, o nichž budu později hovořit, zvýšila dividendu více než 90krát za méně než 25 let, aniž by došlo k jakémukoli škrtu nebo zmeškání plateb, a za tu dobu také zaznamenala nárůst ceny akcií o více než 550 %. Distribuční aristokrati – skupina akcií S&P 500, která zvýšila své dividendy po dobu nejméně 25 po sobě následujících let – jsou skvělým výchozím bodem pro nové dividendové investory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *