Jak reklamovat vadné potraviny

Nákupní koš

Lze vůbec reklamovat potraviny, které si koupíte v obchodě? Samozřejmě ano. Vzhledem k povaze vad potravin však půjde o specifický proces a my se dne podíváme na to, jak správně své vady obchodníkovi vytknout. Ať již půjde o plesnivý chléb, oslizlou šunku nebo třeba červavá jablka. Pojďme tedy na to!

Právní úprava – unijní i národní

Při řešení reklamace potravin budeme používat zejména evropskou legislativu, konkrétně nařízení EP a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dále se užije naše národní úprava obsažená v zákoně o potravinách a občanském zákoníku. Důležitým pojmem je minimální trvanlivost nebo použitelnost. Musí být uvedena na obale. Trvanlivost se označuje jako „Minimální trvanlivost do …..“, použitelnost pak: „Spotřebujte do….“.

Rozdíl trvanlivosti a použitelnosti a jejich význam

Potraviny po době použitelnosti  nelze prodávat a neměly by být konzumovány (tedy po datu, které je na obale uvedeno za spojením „Spotřebujte do“). Pokud u potraviny uběhne minimální trvanlivost, jsou „prošlé“ a lze je prodávat za podmínky, že jsou takto označeny a musí být stále bezpečné pro konzumaci. Minimální trvanlivost totiž představuje čas, kdy je garantována specifická kvalita při správném skladování.

Vadná potravina

A co znamená datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti? Do konce uvedeného data máte jako spotřebitel nárok na jakost, respektive prodávající má povinnost ze záruky za jakost. Reklamovat potravinu tak lze tehdy, pokud nemá potravina do určeného data své obvyklé vlastnosti.

Špatně naúčtovaná cena

Pozor si také dejte na velmi obvyklou věc. Potravina je v regálu chybně označena cenou a na kase vám je pak účtována cena vyšší. Pokud totiž obchodník účtuje vyšší cenu, než jaká je v letáku nebo v regálu, jde o klamání zákazníka a zákazník má právo na rozdíl v ceně.

Jak reklamovat potraviny

Otevření potraviny nevadí. Často jen tak poznáte vadu. Urychleně reklamujte dané zboží, aby vám prodávající nenamítl, že jste delší dobu potravinu špatně skladovali. Reklamovat můžete tam, kde jste zakoupili danou věc, ale také v jiné pobočce obchodu, pokud tato nabízí stejné zboží. Nejlepší je pak vzít i účtenku (její důkazní funkci však může zastoupit také výpověď svědka nebo výpis z karetních transakcí). Prodávající musí o reklamaci rozhodnout ihned, nejpozději do 3 dní při složitějších případech. Nárok pak máte na odstoupení od smlouvy – tedy vrácení zboží a vrácení peněz, nebo na výměnu zboží za nové.

Zdroj: https://www.dtest.cz/clanek-9207/reklamace-nedostatku-potravin?subscribe=790473subscribe_type%5B0%5D%3D10%2B-6863%2Bunion%2Ball%2Bselect%2B1%2C1%2C1%2C1%2CCONCAT%280x3a6f79753a%2C0x4244764877697569706b%2C0x3a70687a3a%291%2C1%2C1%2C1%2C1%23
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.