Smlouva

Jak reklamovat skryté vady nemovitosti

Koupě bytu nebo domu je tak velkým závazkem, že je dobré si vše pořádně zkontrolovat. některé vady nemovitosti však nemusí být při předání domu a kontrole ihned viditelné. V takovém případě jde o skryté vady a zákon počítá s tím, že je nelze ihned rozpoznat. Jak tedy postupovat, pokud je objevíte až při užívání nového bytu nebo domu?

Záleží na tom, kdy vady objevíte

Zákon myslí na skryté vady tak, že je u nich rozhodný okamžik, kdy na ně přijdete. Až od tohoto objevení totiž musíte bez zbytečného odkladu jednat a hájit svá práva. Není tedy rozhodné, jaká doba uběhla od předání nemovitosti a uzavření kupní smlouvy. Skryté vady nemovitosti lze ale vytknout prodávajícímu do 5 let od koupě. Jakmile objevíte skrytou vadu, ihned jednejte a vytkněte ji nejlépe v písemné formě prodávajícímu.

Jak vadu vytknout a jak dále postupovat

Jak bylo již výše uvedeno, vyžaduje se oznámení vad prodávajícímu. Nejlépe písemně, abyste měli zjednodušenou důkazní situaci při případném sporu. Je-li váš dům nebo byt zakoupen přes realitní kancelář, obraťte se na konkrétního vlastníka, který vám dům či byt prodal. V tomto případě, pokud není sjednáno nic jiného, realitní kancelář za vady neručí. Je to předchozí vlastník, a tedy prodávající, který nese odpovědnost za vady nemovitosti. Pokud tedy již nemovitost reklamujete, učiňte tak nejlépe i se znaleckým posudkem či technickou zprávou. Dokázat se také musí to, že vada zde existovala v době, když došlo k prodeji nemovitosti, tedy nejpozději při předání. I k tomu pomůže znalecký posudek.

Na co máte nárok

Pokud tedy opravdu prokážete, že zde jsou skryté vady nemovitosti, máte nároky, které z vady věci vyplývají. Co tedy můžete požadovat? Záležet bude, o jakou vadu jde. Jde-li o vadu, která podstatně neporušuje kupní smlouvu – tedy nejde o závažnou vadu, pak máte nárok na odstranění vady, popřípadě na poměrnou slevu z kupní ceny. Odstranění vady pak musí přirozeně provést prodávající, a to na své náklady. Pokud jde však o vadu, která je natolik závažná, že představuje podstatné porušení smlouvy (tedy, že pokud byste o ní věděli, pak byste bezpochyby smlouvu neuzavřeli), pak si můžete vybrat mezi slevou z kupní ceny, odstranění vady nebo odstoupení od smlouvy. Odstoupení má pak za následek zánik kupní smlouvy od počátku. Vy tedy vydáte nemovitost a prodávající vám musí vrátit kupní cenu.

Zdroj info: https://www.advokatky.cz/?news=odpovednost-za-skryte-vady-nemovitosti-a-jejich-reklamace

Náheldové foto – Pixabay

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *