Dědické řízení
22.5.2017
Kategorie: Nezařazené, Novinky

Jak probíhá dědické řízení

Mnoho lidí v tom stále nemá jasno. Je to velice smutná záležitost, ale také situace, kterou bude řešit téměř každý člověk minimálně párkrát za život. Je důležité znát základní pojmy a připravit se na řízení krok za krokem. Jak probíhá dědictví dle zákona?

Jak vše startuje

Zhruba měsíc po smrti začíná dědické řízení. Notář si předvolává osobu seznámenou s majetky nebožtíka (obvykle ten, kdo zařizoval pohřeb). Toto se nazývá předběžné šetření. Při tomto aktu stačí přítomnost jen jednoho z dědiců. Zjišťuje se okruh dědiců a řeší se existence závěti či dokumenty o vydědění. Na tento proces si doneste občanský průkaz, závěť, doklady k účtům zemřelého, vlastnické listiny a dokumenty o jiném majetku a popřípadě půjčkách a výlohách na pohřeb.

Co obstarává notář

Některé informace si notář zjišťuje sám. V evidencích hledá, zda byla sepsána závěť či jiné dokumenty podobného charakteru. V centrální evidenci obyvatel zase hledá všechny potencionální dědice, kteří mají na dědictví ze zákona právo. V neposlední řadě se může obracet na banky a jiné instituce. Zde se seznamuje se zůstatky na účtech zemřelého či závazcích nebožtíka. Délka takového prověřování se odvíjí od složitosti konkrétního případu. Většinou může jít až o jednotky měsíců, jelikož například banky mají na odpověď notáři ze zákona lhůtu jeden měsíc.

Konečné řízení

Na konečném jednání se setkají všichni dědici. Notář nejprve seznamuje se zásadami dědického práva a také možnost odmítnutí dědictví. Po vyjádření se všech zúčastněných sepisuje se majetek i dluhy. Na řadu přichází pobídka notáře k uzavření dohody o vypořádání dědictví. Pokud se rozhodnete s tímto řešením, notář pomáhá s formální a právní přesností smlouvy. Vyřešení dědictví notář vydává usnesení o schválení dohody o dědictví. Ta je klíčem k dělení majetku mezi dědice. Pokud se dědicové na dědictví nedohodnou, je vydáno usnesení a majetek se dělí podle podílů dědiců dle zákona.

3 komentářů
  1. dudmal.@seznam.cz'
  2. dudmal.@seznam.cz'
  3. a.schrottenbaum@seznam.cz'

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *