vypoved

Jak odvolat výpověď

Dnes se zaměříme na problém, který jste možná již řešili. Půjde o výpověď, konkrétně o její odvolání. Jak to v praxi správně provést? A můžete takto zpět vzít výpověď ze zaměstnání vždy? Na to se dnes podíváme. Tak pojďme na to!

Už nejde o jednostranný úkon

Vzít zpět svou výpověď ze zaměstnání či naopak vzít zpět výpověď vašeho zaměstnance či podřízeného není nic zas tak složitého. Mnoho lidí si však neuvědomuje, že na rozdíl od podání této výpovědi, její odvolání již není jen jednostranným právním jednáním. Naopak. Po podání výpovědi s ní již nemůžete volně disponovat jen s ohledem na vaši vůli. Odvolání výpovědi je již závislé na vůlích obou aktérů. Zaměstnavatele a zaměstnance. Zákoník práce totiž stanovuje, že odvolání, stažení či zpětvzetí (jak chcete) výpovědi je možné jen se souhlasem druhé smluvní strany.

Potřebujete souhlas druhé strany

Konkrétně toto jednání upravuje § 50 zákoníku práce. Odvolání výpovědi lze provést jen se souhlasem druhé smluvní strany. Oba tyto projevy vůle – tedy projevení vůle odvolat výpověď i projev souhlasu s tímto úkonem – musí být zachyceny v písemné formě. Celý proces ale ani tak není nikterak složitý. V praxi to bude tedy znamenat, že pokud podáte výpověď (v písemné formě), která je dle pravidel předepsaných zákonem řádně doručena druhé straně, a poté si to rozmyslíte, stačí v písemné formě sepsat odvolání výpovědi. Poté ji opět v souladu se zákonnými náležitostmi doručíte druhé straně a ta musí odvolání písemně akceptovat. I po tomto souhlasu opět musí být vyhotovení listiny řádně doručeno tak, jak to předepisuje zákoník práce. Snažte se vždy dodržet všechny formální náležitosti, předejdete tak sporu.

Roztrhání výpovědi

Je to hezké gesto, kdy demonstrativně roztrháte výpověď, kterou jste dali. Možná jste jej viděli v nějakém filmu. Praxe však takto nefunguje. Důrazně proto nedoporučujeme, abyste se vydali touto cestou.  Ze zásady nemá ani nemůže mít toto roztrhání, třeba že byste roztrhali všechna vyhotovení smlouvy, právní účinky. Když budete mít vše v listinné podobě (výpověď, odvolání a souhlas s odvoláním), máte zachycené všechny projevy vůle. Bude velmi těžké u soudu zpochybnit platnost těchto právních jednání, dohod.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *