Jak funguje obchodování s opcemi?

Opce dává svému majiteli právo nakoupit nebo prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu (strike cenu). Hodnota opce se odvíjí od několika parametrů: důležité je podkladové aktivum, doba exspirace opce a volatilita. Podkladovým aktivem může být v podstatě cokoli, co v čase mění svou hodnotu, například akcie, úrokové míry, dluhopisy nebo komodity.

Call a put opce

Call opce dává svému majiteli právo (nikoli však povinnost) nakoupit podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Toto právo expiruje ve stanovený den, poté už jej není možno uplatnit. Za opci se platí opční prémium (což je cena, kterou kupující za opci platí).

Put opce zase dává svému majiteli právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Taktéž toto právo zaniká dnem expirace a cena, kterou kupující za opci platí je opční prémium.

Obchodování s opcemi

Prodávající, neboli vypisovatel opce, obdrží od kupujícího opční prémium – tedy okamžitou hotovost. Má však povinnost vstoupit do trhu na předem dohodnuté strike ceně. Tím se liší od kupujícího, který má právo.

Kdy majitel call opce realizuje zisk?

Majitel opce své právo využije pouze tehdy, kdy aktuální cena daného podkladu bude vyšší, než je dohodnutá strike cena. Tím může realizovat zisk, který je tvoření rozdílem skutečné hodnoty podkladového aktiva a strike ceny.

Majitel opce naopak své právo neuplatní, když bude aktuální cena nižší, než je dohodnutá strike cena. V takové případě by prodělal – nakupoval by za vyšší cenu, než která je aktuálně na trhu.

Kdy majitel put opce realizuje zisk?

Majitel put opce naopak své právo uplatní v tom případě, že aktuální cena podkladového aktiva bude nižší než dohodnutá strike cena. Pokud by chtěl své právo uplatnit při nižší ceně, než je aktuální tržní, byl by ve ztrátě. Pokud je tedy strike cena nižší, než je aktuální cena na trhu, pak majitel put opce uplatní své právo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *