Jaké slevy na dani můžete využít?

Platba

Pokud již plánujete podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za minulý rok, tedy 2018, vězte, že si můžete mnohé položky z daní odečíst, jako slevu. Dnes se podíváme na přehled těch nejdůležitějších. Třeba ji využijete právě vy! Pojďme na to!

Jak slevy fungují?

Při přiznávání k dani si můžete započítat mnohé položky, které vám ve výsledku daň sníží. Neodečítají se ze základu daně, ale rovnou až z vypočtené částky, která má jít státu. Tedy z hodnoty 15% daně ze základu. Tento základ získáte tak, že od svých příjmů odečtete výdaje. Pak ještě snížíte základ o nezdanitelné části a odečitatelné položky. Z výsledku pak vypočítáte 15 %. Z těch však ještě odečtěte daňové slevy.

Sleva na poplatníka a na manžela

Začneme základní slevou, kterou má každý poplatník. Ta dělá za minulý rok 24 840 Kč. Tuto částku si tedy lze odečíst z daně. Buď celou (pokud jste pracovali celý rok) a nebo poměrnou (pokud jste byli část roku nezaměstnaní). Další je sleva na manžela. Ta opět dělá 24 840 Kč za rok. Pokud má váš manžel či manželka ještě průkaz ZTP, je sleva dvojnásobná. Zde však pozor. Slevu si můžete z vypočtené daně odečíst jen v případě, že váš protějšek nevydělal za minulý rok více než 68 tisíc korun.

Sleva na dítě

Poslední dnešní slevou je sleva na vyživované dítě. Jak již název napovídá, nemůže se jednat jen o jakékoli dítě. Musíte jej živit. To obnáší žití ve společné domácnosti. Za rok 2018 dělá tato sleva na první dítě 15 204 Kč, na druhé pak 19 404 Kč a na třetí (a každé další) 24 204 Kč. Má-li vaše dítě zdravotní postižení, je sleva dvojnásobná. Tato sleva se uznává jen u dětí do 26 let. Od 18–26 let pak musí jít o dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Jinými slovy, studuje. Dítě také musí být vaše vlastní nebo osvojené či v náhradní péči.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.