Genderová revoluce v londýnské nemocnici: Zaměstnanci se mají vyhýbat slovům kluci a holky

nemocnice

V nemocnici Great Ormond Street Hospital (GOSH) v Londýně probíhá revoluce v používání jazyka. Zaměstnanci a lékaři byli vyzváni, aby se vyhýbali tradičním pojmenováním pro pohlaví a přešli na genderově neutrální komunikaci. Zaměstnanci byli v novém dokumentu s pokyny vyzváni, aby se při rozhovorech se skupinami vyhýbali slovům jako „kluci nebo holky“. Tato změna vyvolala rozruch a otázky o tom, zda tento krok už není přílíš.

Nové směrnice

Londýnská nemocnice se má stát novým centrem péče o dětské pohlaví. To poté, co byla uzavřena služba pro genderovou identitu provozovaná společností Tavistock and Portman NHS Trust.

Lékaři a zaměstnanci v této světoznámé dětské nemocnici byli v novém dokumentu s pokyny vyzváni, aby se během rozhovorů se skupinami vyhýbali slovům jako „kluci, pánové a frajeři“.

Pokyny

Pokyny s názvem „Používání zájmen v GOSH“ vypracoval tým nemocnice pro diverzitu a inkluzi a síť Pride Network. Nové směrnice jsou zveřejněny na webových stánkách nemocnice, kde jsou zaměstnanci přímo vyzváni, aby si je přečetli, aby „více porozuměli zájmenům ostatních“.

Rada pro zaměstnance nemocnice Great Ormond Street Hospital (GOSH) je vyzývá, aby „přestali v rozhovorech používat genderový jazyk“, a naznačuje, že nesprávná zájmena mohou v lidech vyvolat pocit „nerespektování, znehodnocení, odmítnutí, popuzení, odcizení“.

V části nazvané obecné pokyny se píše o „genderovém jazyku“, kterému by se personál měl vyvarovat, zahrnuje „oslovení jako kluci, holky, kluci, dámy, pánové, frajeři“. Místo toho by měli zaměstanci použít slova jako „tým“ nebo „všichni“ nebo.

Dokument i přímo zmiňuje různé situace a radí jak je vyřešit. Například by se lékař měl vyhnout domněnkám o pohlaví lidí, a navrhuje možnosti jako: „Jmenuji se (JMÉNO) a moje zájmena jsou ona a její. A co vy?“ nebo „Jaká zájmena používáte vy?“.

Disciplinární opatření

Upozorňuje také, že každý zaměstnanec, který záměrně použije nesprávné zájmeno pro kolegu, bude považován za „obtěžujícího a může být podroben disciplinárnímu řízení“.

Toto odhalení vyšlo na povrch po kontroverzi, která se odehrála minulý měsíc. Tehdy vyšlo najevo, že zaměstnanci GOSH dostali příručky, v nichž se píše o tom, že existuje 150 způsobů, jak vyjádřit pohlaví.

Jedna z kritiček, Lottie Mooreová, uvedla: „Je velmi znepokojující, že přední britská dětská nemocnice tlačí na zaměstnance, aby přijali názory, které jsou velmi sporné a potenciálně poškozují dlouhodobý blahobyt dětí.“

Nemocnice GOSH argumentuje, že změna jazyka je krokem k větší inkluzi a respektu vůči všem pacientům a zaměstnancům. Cílem je vytvořit prostředí, kde se každý cítí respektován za to, kým je, a za práci, kterou vykonává. 

Zdroje info: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/06/great-ormond-street-hospital-lgbtq-policy-guidance/, https://www.dailymail.co.uk/news/article-12489393/London-childrens-hospital-woke-language.html

Náhledové foto: Pixabay