02_dovolena

Dovolenou si lze převést do nového zaměstnání

V případě, že člověk mění zaměstnání v průběhu roku, je součástí vypořádání náležitostí vždy také dořešení zbývající dovolené. Typickým postupem je, že současný zaměstnavatel dá odcházejícími zaměstnanci prostor k dočerpání zbývající dovolené, na kterou mu vzniklo zákonné právo. Nejde ale o jediný způsob řešení vzniklé situace. Jaké další možnosti se nabízejí?

Proplacení zbývající dovolené není jedinou další možností

Další často využívanou možností je proplacení zbývající dovolené. Tyto peníze dostane v rámci mzdy za poslední měsíc trvání pracovního poměru. Ani to však není poslední možnost. Za určitých podmínek je možné, aby se nevyčerpaná dovolená převedla od stávajícího k novému zaměstnavateli.

Pokud totiž nedojde k dočerpání ani vyplacení, zaměstnanec a zaměstnavatel musí najít jiné řešení, neboť dovolená je daná zákonem. Převod dovolené do nového zaměstnání je tedy možností, není ale možností samozřejmou. Musí dojít k dohodě vícero stran.

01_dovolena

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Jaké podmínky je třeba pro převod dovolené splnit?

Prvním předpokladem pro převod dovolené mezi zaměstnavateli je samozřejmě to, že zaměstnanec má na dovolenou skutečně nárok (musí jít vždy o dovolenou na daný kalendářní rok, nikoliv o dovolenou převáděnou). Dále bylo v původním znění zákoníku uvedeno, že oba pracovní poměry na sebe musí bezprostředně navazovat. Tato podmínka nyní zmizela a pauza před nástupem do nového zaměstnání není překážkou převodu.

Tou nejdůležitější podmínkou však je, že oba zaměstnavatelé se musí navzájem dohodnout na tom, že tento krok umožní, a současně na vzájemné výši náhrady za dovolenou zaměstnance. Je třeba mít na paměti, že součástí dohody musí být i vyrovnání případného rozdílu mezi výši mzdy u starého a nového zaměstnavatele, neboť zaměstnanci náleží náhrada dovolené počítaná z mzdy u nového zaměstnavatele, nikoliv u toho původního.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *