nový zaměstnavatel

02_dovolena

Dovolenou si lze převést do nového zaměstnání

V případě, že člověk mění zaměstnání v průběhu roku, je součástí vypořádání náležitostí vždy také dořešení zbývající dovolené. Typickým postupem je, že…