Dovolená: kdy na ni máte nárok, na kolik dní a může vám ji zaměstnavatel nařídit?

Dovolená

Léto je za dveřmi a s ním i hlavní období, kdy dochází k čerpání dovolené. Někdy však může dojít k situacím, které vás zaskočí. Například, že vám ji šéf nemusí schválit a nebo dokonce zrušit. Nebo prostě na dovolenou nemáte nárok. Následující řádky vám pomohou se v této problematice se zorientovat.

Kdy máte na dovolenou nárok a na kolik dnů?

Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci, který odpracoval alespoň 60 dní v kalendářním roce. Pokud zaměstnanec pracuje celý rok, má nárok na plnou výměru dovolené, která činí zpravidla 4 týdny. Pokud zaměstnanec odpracuje méně než 60 dní, náleží mu poměrná část dovolené.

Standardní délka dovolené je 4 týdny za kalendářní rok. Státní zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů dovolené, učitelé si mohou užívat dokonce až 8 týdnů odpočinku. Tato rozdílnost je dána specifickými nároky jednotlivých profesí na odpočinek a regeneraci.

Pokud zaměstnanec nestihne odpracovat celý rok, ale odpracuje alespoň 60 dní, získává právo na poměrnou část dovolené. Tento nárok se vypočítává za každých 21 odpracovaných dní. Například, pokud zaměstnanec nastoupí do práce v polovině roku, bude mu vypočítána dovolená dle počtu odpracovaných dní.

Může vám zaměstnavatel nařídit dovolenou?

Zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci čerpání dovolené, ale musí to oznámit nejméně 14 dní předem. V některých případech může být lhůta kratší, pokud se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou. Dovolená by měla být čerpána v kalendářním roce, ve kterém vznikl nárok, případně do konce následujícího kalendářního roku.

Pokud zaměstnavatel neumožní zaměstnanci čerpat dovolenou do konce následujícího roku, je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Toto však neplatí, pokud zaměstnanec sám požádal o převedení dovolené do dalšího roku a zaměstnavatel s tím souhlasil.

Zaměstnavatel vám také může dovolenou na poslední chvíli ze závažných důvodů zrušit. V takovém případě je ale povinen hradit vám náklady, které jste již na původně plánovanou dovolenou měli.

Jak plánovat dovolenou?

Plánování dovolené je důležité nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Je vhodné dovolenou plánovat s dostatečným předstihem, aby bylo možné sladit potřeby firmy s osobními plány zaměstnance.  

Některé věci se ale naplánovat nedají. Takovou situací je například onemocnění v době dovolené. Pokud zaměstnanec onemocní během čerpání dovolené, má právo na její přerušení a následné čerpání zbývající části dovolené po návratu do práce. Onemocnění je třeba doložit lékařským potvrzením.

Vše je většinou o dohodě a plánování

Dovolená je důležitou součástí pracovního procesu a zaměstnanci poskytuje čas na odpočinek a regeneraci. Je v zájmu obou stran, aby se dohodly. Důležité je proto plánovat zejména delší dovolenou s pokud možno co největším předstihem. A to i s ohledem na kolegy v zaměstnání. Často dochází k tomu, že zejména v menších firmách musí dojít k zástupu kolegy na dovolené jiným spolupracovníkem. Neřešte svoji dovolenou proto jen se zaměstnavatelem, ale i se spolupracovníky na pracovišti. Plánování a komunikace jsou stěžejní pro hladký průběh dovolené a současně bezproblémový chod pracoviště. 

Zdroje info: https://www.dobraprace.cz/article/jak-je-to-s-dovolenou-muze-vam-ji-zamestnavatel-naridit-49/, https://portal.gov.cz/informace/pravo-na-dovolenou-INF-14, https://www.mesec.cz/clanky/narok-na-dovolenou-vypocet/

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.