Dobrovolné přihlášení k důchodovému pojištění

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Aby občanům naší republiky vznikl nárok na starobní důchod, musejí splnit několik zákonných podmínek. Jednou z nich je například splnění potřebné doby na důchodovém pojištění. V případě některých lidí ovšem k pravidelným odvodům z výdělků nedochází. Jak zařídit, aby tak zbytečně neztratili roky, které budou potřebovat? A koho se vlastně jedná?

Jak se přihlásit k důchodovému pojištění

Pokud vám v průběhu života nebylo odváděno sociální pojištění, do kterého spadá i to důchodové, z měsíčních výplat, nemusíte mít ve stáří nárok na starobní důchod. Částku je sice možno doplatit zpětně, ale i to je časově omezeno. Proto se určitě vyplatí neponechat nic náhodě a přihlásit se k důchodovému pojištění dobrovolně.

To lze učinit podáním přihlášky na Okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá vaše adresa trvalého bydliště. Lidé s trvalým pobytem mimo území České republiky mohou podávat přihlášku naprosto kdekoliv, myšleno na všech pobočkách.

Měsíční částku pojistného tvoří 28 % z jedné čtvrtiny průměrné hrubé mzdy, čili pro rok 2020 se jedná o 2 544 Kč (pro zajímavost, ještě v roce 2018 šlo o částku 2 099 Kč).

Kdo všechno se může dobrovolně přihlásit

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Dobrovolné přihlášení k důchodovému pojištění mohou provést osoby v seznamu níže, pokud na OSSZ doloží potřebné dokumenty:

  • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce , kteří nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti
  • osoby soustavně se připravující na budoucí povolání s doložením příslušným potvrzením
  • osoby výdělečně činné v cizině po roce 1995 s doložením dokladu úředně přeloženého do češtiny
  • osoby ve výkonu dobrovolnické služby za doložení smlouvy s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra
  • osoby ve výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR
  • osoby následující do zahraničí partnera, který tam působí v diplomatických službách ČR – s doložením potvrzení zaměstnavatele a oddacího listu
  • osoby vykonávající v ČR činnost ve prospěch zahraničního zaměstnavatele s doložením pracovní smlouvy
David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.