Kolik dělá příspěvek na péči

Česká koruna

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Pokud máte v rodině staršího nebo nemocného člena rodiny, asi víte, jaké jsou s touto situací spojeny náklady. Právě pro tyto účely stát dává takto postiženým lidem příspěvek na péči. Na jeho výši pro tento rok se teď společně podíváme.

Kdo příspěvek pobírá

Možná si myslíte, že pokud pečujete o svého blízkého, který tuto péči vyžaduje, pak máte vy nárok na tento příspěvek. Opak je však pravdou. Jsou to právě nemocní, kteří potřebují péči. Ti příspěvek pobírají. Jde zpravidla o ty, kteří kvůli nemoci, úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravé jedince běžné činnosti. Osoba si pak může z tohoto příspěvku hradit například asistenta, pomoc svých blízkých nebo třeba služby hospice či obdobných zařízení.

Výše příspěvku u mladších 18 let

A kolik takový příspěvek dělá? To závisí na druhu postižení a věku. Pokud je člověku, který vyžaduje péči méně jak osmnáct let, pak má nárok na příspěvek podle toho, jaký je jeho stupeň závislosti. Ten se (i u starších) určuje dle nezvládnutelných životních potřeb. Lehká závislost se vyznačuje třemi nezvládnutelnými životními potřebami. Středně těžká závislost pak čtyřmi až pěti, těžká šesti až sedmi. Úplná závislost pak znamená osm až devět nezvládnutelných životních potřeb. Příspěvek je následující (první částka je příspěvek, druhá pak příspěvek na pobytové sociální služby)

  1. lehká: 3 300 Kč (3 300 Kč),
  2. středně těžká: 6 600 Kč (6 600 Kč),
  3. těžká: 13 900 Kč (9 900 Kč),
  4. úplná: 19 200 Kč (13 200 Kč).

Výše příspěvku pro starší

U starších lidí nad osmnáct let se jednotlivé stupně rozlišují stejně. Ovšem lehké závislosti odpovídají tři nebo čtyři potřeby, střední pět nebo šest, těžké sedm nebo osm a úplně 9 nebo 10. Pro tyto osoby jsou částky na rok 2020 následující:

  1. lehká: 880 Kč (880 Kč),
  2. středně těžká: 4 400 Kč (4 400 Kč),
  3. těžká: 12 800 Kč (8 800 Kč),
  4. úplná: 19 200 Kč (13 200 Kč).
Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.