Smlouva

Co vše musí obsahovat úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva má své přesně stanovené náležitosti. Jedná se v podstatě o dokument, který podepisují dvě strany. Na jedné stojí žadatel o poskytnutí úvěrových služeb, tedy potenciální dlužník a na straně druhé je věřitel, tedy člověk, nebo instituce vystupující jako věřitel. Smlouva je právně závazným dokumentem, který je třeba vždy důkladně pročíst. My se ale soustředíme na její koncipování, respektive na to, co všechno by měla obsahovat. Společně se přesvědčím, že se jedná o poměrně hodně záležitostí.

Základní náležitosti úvěrové smlouvy

Úvěrová smlouva musí být zcela specifická a mít konkrétní náležitosti, bez nichž se neobejde. My je shrneme v následujících odrážkách co nepřehledněji. Co tedy musí být v úvěrové smlouvě zakotveno?

–          jasná identifikace obou smluvních stran

–          celková částka úvěru

–          aktuální úroková sazba

–          případná marže nebo poplatky spjaté se smlouvou

U poplatků se jedná o zcela specifickou záležitost, nicméně jejich výše musí být jednoznačně stanoven a nelze na ně zapomínat. Rozhodně není možné mít jako poskytovatel žádné skryté poplatky. Ty by pouze vedly k tomu, že by vaší úvěrové nabídky nikdo nevyužíval.

Jaké další náležitosti smlouvy o úvěru existují

Úvěrová smlouva může ještě obsahovat i některé další náležitosti, jež jsou označovány jako obvyklé. V té vaší smlouvě tedy být nemusejí. Opět se postupně podíváme v bodech, o které náležitosti se jedná.

–          typ úvěru (kontokorentní či spotřebitelský nebo jiný)

–          účel úvěru, případně jeho neúčelovost

–          možnosti zajištění úvěru

–          sankce

–          jazyk smlouvy

Zapomenout nelze ani na obecné závazky, které plynou ze smluvního vztahu. Pokud si čímkoli u smlouvy nebudete jisti, je nejvyšší čas se zeptat a informovat se tak o veškerých detailech.

Odstoupení od úvěrové smlouvy

Uvést bychom měli i to, že je možné dát výpověď úvěrové smlouvy, a to ve specifických situacích. Bez osobního kontaktu máte nárok odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Musíte samozřejmě ale vrátit půjčenou částku.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *