uraz
31.1.2019
Kategorie: Novinky, Zaměstnání

Co je třeba učinit při hlášení pracovního úrazu?

Pracovní úraz je jistě něco, co sami nechceme ani my, ani náš zaměstnavatel. Přesto se vyplatí vědět, jak v případě pracovního úrazu postupovat, aby nám byla přiznána náhrada za škodu, která vám mohla vzniknout. Na správnosti celého postupu závisí také to, jak rychle bude váš pracovní úraz vyřízen a jak velkou výši náhrady dostanete.

Co musí udělat zaměstnanec?

Zaměstnanec má povinnost hlásit svůj úraz neprodleně zaměstnavateli. A to i ten nejmenší. Zaměstnavatel může svého zaměstnance na místě testovat na přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek (pokud toho zaměstnanec není schopen, pak jsou testy provedeny v nemocnici).

Pokud byl pracovní úraz vážnější, musí se postižený zaměstnanec nechat ošetřit lékařem. Jeho další povinnosti v rámci pracovního úrazu spočívají v součinnosti se zaměstnavatelem, kterému je povinen uvádět pravdivé informace o tom, jak se úraz udál.

Co musí udělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel musí úraz zanést do protokolu a knihy pracovních úrazů. K tomu musí znát příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, které zjišťuje za účasti zraněného a jeho kolegů, kteří byly svědky události. Do knihy úrazů se píší všechny úrazy, i ty, které později nemusí být vyhodnoceny jako pracovní.

Pokud v důsledku úrazu má zaměstnanec neschopnost delší než 3 dny (nebo v případě úrazu s následkem smrti), pak musí zaměstnavatel provést také záznam o pracovním úrazu. Ten se vyhotovuje ve dvou kopiích – pro zaměstnance a zaměstnavatele.

Do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce je zaměstnavatel povinen musí zaměstnavatel poslat Záznam o pracovním úrazu na Oblastní inspektorát práce, případně také na správu sociálního zabezpečení a pojišťovnu. Pokud je doba hospitalizace zaměstnance delší než 5 pracovních dnů, musí zaměstnavatel poslat Záznam o pracovním úrazu neprodleně.

1 komentář
  1. jardasynek@seznam.cz'

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *