Co dělat, když vám zaměstnavatel dluží peníze

Minimální mzda

Pokud pracujete jako zaměstnanec a zaměstnavatel vám dluží splatnou mzdu, můžete situaci řešit několika způsoby. Na tato řešení se nyní podíváme. Pojďme tedy na to!

Důvod pro okamžité zrušení poměru

Mzda je dle zákona splatná po vykonání práce, nejpozději však v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vzniklo právo zaměstnance na mzdu či plat. To znamená, že například výplata za květen bude splatná dle smlouvy, nejpozději však koncem června. Je-li nárok na mzdu či plat splatný, znamená to, že není-li po splatnosti vyplacen, je zaměstnavatel v prodlení. Je-li zaměstnavatel v prodlení déle jak 15 dní po uplynutí období splatnosti, má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr. Navíc ze zákona zaměstnanci přísluší nárok na další dvě měsíční mzdy či platy, jakožto jakási sankce a zároveň náhrada odpovídající výpovědní době (ta však v tomto případě není, jelikož jde o okamžité zrušení, nárok však vzniká).

Je-li zaměstnavatel v insolvenci, pomůže úřad práce

Pokud je váš zaměstnavatel v insolvenci, otevírá se vám další možnost, a to možnost dle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Není-li zaměstnavatel v insolvenci, ale víte, že by měl být (má dva a více věřitelů – typicky ostatní zaměstnanci, a není schopen vyplácet mzdy), pak můžete insolvenční návrh podat i vy. Obrátíte-li se v daném případě s žádostí na úřad práce, dle výše uvedeného zákona vám pomůže. Úřad uspokojí mzdové nároky, stejně tak odměny z dohod, náhrady, odstupné.

Jiné případy než insolvence zaměstnavatele

Výše uvedené se však týká jen případů, kdy je zaměstnavatel v insolvenci. Co však, když vám zaměstnavatel dluží mzdu z jiného důvodu? Například kvůli sporům apod. V takovém případě vám nezbyde nic jiného, než obrátit se se svým nárokem na soud. Ještě předtím písemně vyzvěte zaměstnavatele, aby svou povinnost splnil a dlužnou mzdu či plat vám vyplatil. Váš nárok nezaniká ani pokud kvůli dlužné částce okamžitě zrušíte pracovní poměr (naopak ještě máte nárok na další dva měsíce mzdy).

Zdroj: Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,

https://www.jaktak.cz/jak-zalovat-zamestnavatele-pri-nevyplaceni-mzdy-rady.html, https://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/zamestnavatel-mi-dluzi-vyplatu-co-muzu-delat-1/, https://www.finance.cz/540300-co-delat-kdyz-zamestnavatel-nevyplatil-mzdu/, https://www.mesec.cz/clanky/zamestnavatel-dluzi-penize-kdo-ziska-dluznou-vyplatu-od-uradu-prace/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.