Co dělat, když vám nedovolí termín dovoleno

Dovolená

Dnes se podíváme na pracovněprávní problematiku. Konkrétně se zaměříme na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti čerpání dovolené. Může vám šéf zamítnout termín dovolené? A co vám smí a nesmí nařídit? To se dnes dozvíme.

Dobu čerpání určí zaměstnavatel

Zákoník práce stanoví, že čerpání doby dovolené, určuje zaměstnavatel. Toto pravidlo je obecné a platí zpravidla vždy. Jedinou výjimkou je čerpání dovolené z předchozího roku. Tato problematika však nyní probírána nebude. V praxi to však funguje tak, že vy jako zaměstnanec žádáte zaměstnavatele o dovolenou tím, že navrhnete termín, kdy byste chtěli na volno čerpat. Obecně také dále platí, že zaměstnavatel nemůže zamítnout váš návrh jen tak. Pokud se mu nehodí termín, musí to být z rozumného důvodu. „při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.“ Píše se v zákoníku práce. Legitimním důvodem pro to, aby vám šéf zamítl dovolenou je zachování standartního provozu ve firmě. To znamená, že někomu může zaměstnavatel zamítnout dovolenou, pokud by mu odpadlo více pracovníků najednou.

Když se zaměstnavatelem nesouhlasíte

Dále také může zaměstnavatel z „naléhavých provozních důvodů“ neumožnit čerpání dovolené v daném roce a převést ji do roku následujícího. To už je velký zásah do sféry zaměstnance. CO dělat, když s odmítnutím zaměstnavatele nesouhlasíte? Pokud si myslíte, že neexistují důvody, proč by vám nemělo být umožněno čerpání dovolené, tak jak ji požadujete, máte možnost nahlásit zaměstnavatele u oblastního inspektorátu práce. Ve složitějších případech může dojít i na soud.

Určení dovolené

Dle pracovněprávního kodexu máte nárok na to, abyste čerpali alespoň dvoutýdenní dovolenou v kuse. Samozřejmě pokud nechcete nemusíte, máte na to však právo. Pokud je vám již oznámen termín dovolené (vyhovění vašemu návrhu či stanovení jiného dle zaměstnavatele), musí vás o tom zaměstnavatel informovat minimálně 14 dní předem a písemně.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.