Zrušení životní pojistky a dodanění

Pokud uzavíráte jakýkoliv finanční produkt, je třeba si jeho sjednání velmi dobře promyslet. Chcete-li následně sjednaný finanční produkt, v našem případě je řeč o životním pojištění, zrušit, musíte počítat se ztrátami a také s doplacením daně. Jaké kroky musítetedy při zrušení životní pojistky a dodanění zrealizovat?

Životní pojistka

Životní pojištění je v České republice velmi oblíbený finanční produkt, zejména také proto, že je podporován státem.V nabídce je také životní pojistka se spořením. Pokud splníte zákonné podmínky, máte nárok na snížení daňového základu o zaplacené příspěvky. Životní pojistku je však třeba uzavřít zodpovědně, jelikož při předčasném zrušení přijdete o nemalý finanční obnos. U předčasného zrušení životní pojistky máte nárok pouze na odbytné neboli odkupné. Jedná se o částku, která je oproti výběru po ukončení smlouvy o poznání nižší. Zrušíte-li životní pojistku v prvních letech po uzavření, nemusíte dostat žádné odstupné, protože v prvních letech pojištění jde měsíční pojistné především na rizikovou složku pojištění.

Výpověď životní pojistky

Pokud zrušíte životní pojistku do dvou měsíců po uzavření smlouvy, budete mít zkrácenou 8denní výpovědní lhůtu. Při zrušení životní pojistky později musíte počítat se 6týdenní výpovědní lhůtou, a to vždy ke konci pojistného období. To však záleží na tom, jakým způsobem odesíláte splátky. Můžete je totiž hradit jednou ročně, pololetně, čtvrtletně či měsíčně. Počítejte také s tím, že v případě předčasného zrušení, budete muset zpětně takzvaně dodanit. Výpověď smlouvy se podává písemně, kde uvedete své jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum a telefon. Smlouvu podepište a odešlete doporučeně. Vyplnit můžete také předtištěný formulář, který si můžete stáhnout na internetu.

Zpětné dodanění životní pojistky

Pokud jste zrušili životní pojistku, v podstatě jste nedodrželi zákonné podmínky, tudíž váš nárok na odečtení zaplaceného pojistného od základu daně zaniká. V daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste pojistku zrušili, musíte tedy uvést součet částek, které jste si v předchozích letech odečetli od základu daně a zdaníte je jako ostatní příjem. Dodanit nemusíte v případě, že jste přešli k jiné pojišťovně a nebylo vám vyplaceno pojistné plnění či odbytné. Nová smlouva vám totiž splňuje zákonné podmínky pro nárok na odečtení zaplaceného životního pojištění.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.