Kdo má nárok na porodné v roce 2019?

Porodné již není určeno pro každou rodičku, jak tomu bývalo v minulosti. Porodné představuje jakousi jednorázovou podporu od státu pro rodinu s nízkými příjmy. Tato částka má pokrýt náklady související s narozením prvního dítěte (nebo současně více dětí). Porodné mohou ale získat také osoby, které do své péče převzaly dítě mladší jednoho roku.

Změny v roce 2019

Pro rok 2019 proběhly změny v nároku na porodné. Podle schváleného návrhu se bude poskytovat příspěvek na druhé dítě v hodnotě 10 000 Kč, na první dítě zůstává dávka porodného stejná, tedy 13 000 Kč. V případě narození více dětí najednou, může mít rodička nárok na porodné ve výši 23 000 Kč. Nezáleží přitom na tom, jestli se jedná o dvojčata nebo vícerčata, částka je vždy 23 000 Kč.

Kdo má nárok na porodné?

Nárok na porodné mají pouze rodiny s nejnižšími příjmy. Ten se počítá za poslední čtvrtletí – tj., pokud se dítě narodí ve druhém čtvrtletí (tedy v měsících duben, květen, červen) počítá se příjem ze čtvrtletí předcházejícího tedy prvního (měsíce leden, únor, březen). Pokud byl příjem rodiny nižší než je 2,7násobek životního minima. Do tohoto příjmu se nepočítá rodičovský příspěvek ani přídavek na dítě. Pro získání porodného musí mít rodička trvalý pobyt a bydliště na území České republiky.

Nárok na porodné má také otec dítěte, v případě, že matce, která zemřela, nebylo porodné vyplaceno. O porodné lze žádat jeden rok zpětně. Na porodné má nárok také osoba, která do své péče převzala dítě mladší jednoho roku, a bude nyní nahrazovat péči rodičů.

Žádost o porodné

Porodné nezískají osoby s takto nízkými příjmy automaticky. Je potřeba si o ně požádat, a to konkrétně na krajské pobočce Úřadu práce. Tato žádost má vlastní formulář, který můžete vyplnit přímo na Úřadu práce, nebo si ho stáhnout z internetu a vyplnit si ho předem. Kromě tohoto formuláře budete potřebovat také rodný list dítěte, váš občanský průkaz (popřípadě i rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče).

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.