Změní se termíny vyplácení penzí i jejich období

01_duchod

České důchodce čekají docela významné změny. Změní se totiž termíny výplaty důchodů a také období, za které budou penze vypláceny. Na tyto změny se nyní zblízka podíváme. Pojďme tedy na to!

Nynější stav

Nyní je tomu tak, že výplatní termíny penzí jsou nejčastěji přidělené a jsou stanoveny na sudé dny v měsíci od 2. do 24. dne daného měsíce, popřípadě 15. den, pakliže je penze zasílána do zařízení sociálních služeb. O změnu oproti tomuto výchozímu nastavení je možné požádat ve vztahu ke konkrétnímu termínu, avšak musíte tak učinit ještě před zahájením výplaty penze. Pak je na ČSSZ, jak se k žádosti postaví, a zda vám změnu dovolí. Co se týče období, důchody se v Česku nyní vyplácí předem v určený výplatní den na takzvaný klouzavý měsíc. Pokud máte stanovené datum splatnosti ke 14. dni v měsíci, pak je například důchod vyplacený 14. listopadu 2022 určený na období od 14. 11. 2022 do 15.12. 2022.

Výplata důchodů dle nových pravidel

Výše uvedené by se však mělo změnit. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí. Od 1. července roku 2025 chce totiž sjednotit výplatu dávek pramenících z důchodového pojištění pro všechny penzisty bez ohledu na to, který orgán je vyplácí. Penze vyplácené přes ČSSZ by měly mít nové výplatní období. Z klouzavého by se období změnilo na kalendářní měsíc (tedy od prvního do posledního dne daného měsíce). Termín výplaty by pak i nadále stanovovala ČSSZ, ale nově by musel tento termín spadat do první poloviny měsíce, ideálně opět na sudý den od 6. do 14. dne v měsíci.

ČSSZ by vás měla informovat

ČSSZ by o těchto změnách, tedy zejména o změně výplatního termínu, měla informovat každého důchodce pásemně. Pokud by šlo o posunutí vzhledem k současnému stavu na pozdější den, pak by to muselo být jedině se souhlasem příjemce dávky. Bez souhlasu pak lze posunout daný termín jen dopředu. Jak bylo již zmíněno, tyto změny by však měly nastat od druhého pololetí roku 2025. Od tohoto dne by mělo dojít také ke sjednocení provádění řádné a mimořádné valorizace důchodů. Ty by měly náležet vždy od prvního dne kalendářního měsíce.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/duchody-se-budou-vyplacet-v-jinych-terminech-a-za-jine-obdobi-jak-to-bude-vypadat/, https://www.penize.cz/starobni-duchod/435178-vyplaty-duchodu-ceka-zmena-jine-terminy-i-splatnost

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.